Franklin World Perspectives Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin World Perspectives Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: · majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti (zvyčajne do spoločností s trhovou kapitalizáciou okolo 2 miliárd USD alebo viac) so sídlom v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov Fond môže v menšom rozsahu investovať do: · jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív) · derivátov na účely zabezpečenia a investovania Investičný tím využíva disciplinovaný investičný prístup zdola nahor s cieľom identifikovať atraktívne investičné príležitosti, ktoré majú vyšší očakávaný rast výnosu a príjmov než im podobné investičné príležitosti. Expozícia fondu voči rôznym odvetviam, regiónom a trhom sa môže z času na čas meniť podľa toho, ako investičný tím hodnotí prevládajúce podmienky a vyhliadky na týchto trhoch. Referenčnou hodnotou fondu je Linked MSCI World Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu budované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0390134368

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia14. 10. 2008
Aktuálna cena PL27,9900 USD (21. 6. 2024)
Majetok fondu372 580 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,89 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita22,9 %
Najlepší mesiac23,5 %
Najhorší mesiac-33,1 %
Najlepší rok74,7 %
Najhorší rok-35,4 %

Graf Franklin World Perspectives Fund A(acc)USD, ISIN LU0390134368

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,7 %
Tri mesiace-2,4 %
Šesť mesiacov-1,9 %
Od začiatku roka-3,1 %
Rok5,8 %
Dva roky19,1 % / 9,1 % (p.a.)
Tri roky-13,0 % / -4,5 % (p.a.)
Päť rokov19,3 % / 3,6 % (p.a.)
Od založenia179,9 %

Ročná výkonnosť

2018-13,5 %
201720,4 %
20161,9 %
20150,2 %
20142,2 %
201325,4 %
201214,7 %
2011-9,6 %
201014,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 3,78 %
Asie a Austrálie 3,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 14,41 %
Japonsko 3,57 %
Latinská Amerika 3,09 %
Severná Amerika 71,83 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží9,42 %
Finanční služby15,49 %
Necyklické zboží2,49 %
Nemovitosti1,94 %
Průmysl9,93 %
Technologie36,57 %
Základní suroviny3,59 %
Zdravotnictví20,58 %