Franklin Global Aggregate Bond Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Global Aggregate Bond Fund („fond“) je maximalizovať návratnosť investícií zhodnotením svojich investícií a generovaním príjmu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: kvalitnejších dlhových cenných papierov emitovaných vládami, s vládou spojenými subjektmi a spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov nižšej kvality (obmedzené na 30 % aktív); dlhových cenných papierov rozvíjajúcich sa trhov; štruktúrovaných produktov, ako sú cenné papiere kryté hypotékou a aktívami, zabezpečené dlhové obligácie a zabezpečené úverové obligácie; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (obmedzené na 10 % aktív). Fond môže používať deriváty na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania (obmedzené na 75 % aktív). Cieľom fondu je maximalizovať návratnosť investícií v strednodobom až dlhodobom horizonte prostredníctvom kombinácie výnosov, zhodnocovania kapitálu a menových ziskov a zároveň sa približovať k riziku referenčnej hodnoty (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index). Fond investuje do veľkého množstva malých investícií s nízkou koreláciou s cieľom znížiť riziko každej jednej investície. Referenčnou hodnotou fondu je Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0543369267

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia29. 10. 2010
Dátum zrušenia27. 5. 2023
Aktuálna cena PL9,7200 USD (28. 11. 2022)
Majetok fondu50 670 000 USD (30. 11. 2018)
BenchmarkBloomberg Global Aggregate Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,25 %
Vstupný poplatok5,00 %
Poplatok za správu0,95 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita6,9 %
Najlepší mesiac6,0 %
Najhorší mesiac-10,7 %
Najlepší rok15,4 %
Najhorší rok-19,6 %

Graf Franklin Global Aggregate Bond Fund A(acc)USD, ISIN LU0543369267

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac4,2 %
Tri mesiace-0,3 %
Šesť mesiacov-4,3 %
Od začiatku roka-13,7 %
Rok-13,5 %
Dva roky-18,3 % / -9,6 % (p.a.)
Tri roky-12,0 % / -4,2 % (p.a.)
Päť rokov-8,5 % / -1,8 % (p.a.)
Od založenia-2,8 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy18,49 %
Ostatní13,26 %
Peníze a ekvivalenty7,65 %
Vládní dluhopisy55,23 %
Zajištěné dluhopisy5,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky