Franklin European Dividend Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton European Dividend Fund („fond“) je generovať príjem a zhodnotiť investície v dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a/alebo cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v európskych krajinách. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov, cenných papierov viazaných na majetok alebo súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v ktorejkoľvek krajine; derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré podľa neho ponúkajú atraktívne dividendy alebo vyhliadky na atraktívne dividendy v budúcnosti. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI Europe Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0645132738

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia29. 7. 2011
Aktuálna cena PL20,0200 Eur (20. 6. 2024)
Majetok fondu108 350 000 Eur (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,92 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita19,0 %
Najlepší mesiac18,0 %
Najhorší mesiac-39,1 %
Najlepší rok44,3 %
Najhorší rok-33,4 %

Graf Franklin European Dividend Fund A(acc)EUR, ISIN LU0645132738

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-3,6 %
Tri mesiace4,2 %
Šesť mesiacov5,5 %
Od začiatku roka4,9 %
Rok10,1 %
Dva roky24,1 % / 11,4 % (p.a.)
Tri roky19,7 % / 6,2 % (p.a.)
Päť rokov18,9 % / 3,5 % (p.a.)
Od založenia100,2 %

Ročná výkonnosť

2018-12,4 %
20178,3 %
20162,5 %
20158,8 %
20145,4 %
201321,7 %
201213,4 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 72,54 %
Spojené kráľovstvo 27,47 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží13,48 %
Energetika6,99 %
Finanční služby9,00 %
Komunikace3,17 %
Necyklické zboží8,21 %
Průmysl25,13 %
Služby4,56 %
Technologie11,07 %
Základní suroviny9,97 %
Zdravotnictví8,41 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky