Parvest Equity World Energy (EUR) – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami na celom svete, ktoré sú aktívne v oblasti transformácie energetiky. Medzi témy transformácie energetiky patria okrem iného obnoviteľná a prechodná energia, energetická efektívnosť, udržateľná doprava, ekologické stavebníctvo a infraštruktúra. Je možné ho investovať do podielových listov (P-Notes). Môžu byť investované do akcií pevninskej Číny obmedzených pre zahraničných investorov, ako sú čínske akcie triedy A, ktoré môžu byť kótované na burze cenných papierov v Šanghaji alebo prostredníctvom použitia licencie udelenej čínskymi úradmi. Investičný tím uplatňuje politiku zodpovedného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG), ktoré sa neobmedzujú iba na znižovanie emisií skleníkových plynov, dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie práv menšinových akcionárov. Mimofinančná stratégia môže obsahovať metodologické obmedzenia, ako napríklad investičné riziko ESG, v súlade s definíciou správcu aktív. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI AC World (EUR) NR. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0823414635

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia30. 11. 2012
Aktuálna cena PL447,68 Eur (14. 6. 2024)
Majetok fondu166 966 037 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,985 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu1,50 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko7
Volatilita40,1 %
Najlepší mesiac32,7 %
Najhorší mesiac-41,9 %
Najlepší rok318,1 %
Najhorší rok-50,0 %

Graf Parvest Equity World Energy (EUR), ISIN LU0823414635

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac2,5 %
Tri mesiace12,3 %
Šesť mesiacov-13,5 %
Od začiatku roka-15,5 %
Rok-41,1 %
Dva roky-43,1 % / -24,6 % (p.a.)
Tri roky-63,4 % / -28,5 % (p.a.)
Päť rokov-3,4 % / -0,7 % (p.a.)
Od založenia-31,0 %

Ročná výkonnosť

2018-19,4 %
2017-13,9 %
201634,6 %
2015-16,2 %
2014-10,5 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 9,53 %
Asie a Austrálie 1,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 28,28 %
Severná Amerika 53,12 %
Spojené kráľovstvo 8,50 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží3,81 %
Energetika2,61 %
Necyklické zboží2,63 %
Nemovitosti2,07 %
Průmysl30,32 %
Služby24,56 %
Technologie23,32 %
Základní suroviny10,66 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky