PARVEST EQUITY USA GROWTH EUR – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných americkými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v USA s nadpriemerným potenciálom rastu a/alebo relatívne stabilným rastom zisku. Majetkové cenné papiere fondu môžu byť síce z väčšej časti zložkami indexu Russell 1000 Growth (RI) (tzv. referenčná hodnota), investiční manažéri však využívajú široký priestor, ktorý vzhľadom k referenčnej hodnote ponúka, na investovanie do spoločností a sektorov, ktoré nie sú súčasťou referenčnej hodnoty, aby využili výhody konkrétnych investičných príležitostí. Výsledkom je koncentrované portfólio približne 50 akcií vyvážených podľa dôveryhodnosti a diverzifikovaných v rámci jednotlivých sektorov a emitentov v záujme zníženia rizika. Investičný manažér uplatňuje aj politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Aj s ohľadom na referenčnú hodnotu sa zadefinovali interné investičné smernice, ktoré sa pravidelne monitorujú, aby sa zabezpečilo trvalé aktívne riadenie investičnej stratégie pri zachovaní vopred určených úrovní rizika. V dôsledku diverzifikácie a podobných geografických/tematických obmedzení by si mali byť investori vedomí toho, že riziko a profil návratnosti fondu môžu byť niekedy podobné riziku a profilu návratnosti tejto referenčnej hodnoty. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0823434237

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia30. 11. 2012
Aktuálna cena PL740,05 Eur (13. 6. 2024)
Majetok fondu800 953 224 Eur (21. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,975 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu1,50 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita21,4 %
Najlepší mesiac24,4 %
Najhorší mesiac-30,1 %
Najlepší rok66,9 %
Najhorší rok-27,5 %

Graf PARVEST EQUITY USA GROWTH EUR, ISIN LU0823434237

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac8,1 %
Tri mesiace9,1 %
Šesť mesiacov22,2 %
Od začiatku roka22,2 %
Dva roky61,6 % / 27,1 % (p.a.)
Tri roky48,4 % / 14,1 % (p.a.)
Päť rokov123,9 % / 17,5 % (p.a.)
Od založenia388,8 %

Ročná výkonnosť

20183,1 %
201710,6 %
20166,7 %
201511,8 %
201425,2 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 1,59 %
Európa (rozvinuté štáty) 1,30 %
Severná Amerika 95,23 %
Spojené kráľovstvo 1,88 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží15,71 %
Finanční služby3,84 %
Komunikace10,00 %
Necyklické zboží1,31 %
Nemovitosti1,00 %
Průmysl8,02 %
Technologie45,68 %
Zdravotnictví14,45 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky