Parvest Equity Best Selection Europe EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných európskymi spoločnosťami so stabilnou finančnou štruktúrou a/alebo potenciálom rastu výnosov. Majetkové cenné papiere fondu môžu byť síce z väčšej časti zložkami indexu MSCI Europe (NR) (tzv. referenčná hodnota), investičný manažér však využíva široký priestor, ktorý vzhľadom k referenčnej hodnote ponúka, na investovanie do spoločností a sektorov, ktoré nie sú súčasťou referenčnej hodnoty, aby využil výhody konkrétnych investičných príležitostí. Odvetvová analýza sa vykonáva v prvom rade preto, aby sa posúdili štrukturálne charakteristiky odvetvia, v ktorom jednotlivé spoločnosti pôsobia. Výber akcií sa potom uskutočňuje na základe generovania podrobného súkromného prieskumu na úrovni spoločnosti, ktorý má vysokú prioritu. Investičný manažér sa snaží využívať krátkodobé výstupy trhov s rastúcou hodnotou investovaním do ich atraktívnych dlhodobých investičných atribútov, ktoré sú zamaskované krátkodobejšími trendmi, módnymi výkyvmi alebo náhodným šumom. Investičný manažér uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Konečným výsledkom je vysoko dôveryhodné portfólio s investíciami realizovanými približne v 40 spoločnostiach charakteristických kvalitou finančnej štruktúry a/alebo potenciálom rastu ziskov. Aj s ohľadom na referenčnú hodnotu sa zadefinovali interné investičné smernice, ktoré sa pravidelne monitorujú, aby sa zabezpečilo trvalé aktívne riadenie investičnej stratégie pri zachovaní vopred určených úrovní rizika. V dôsledku podobných geografických obmedzení by si mali byť investori v každom prípade vedomí toho, že riziko a profil návratnosti fondu môžu byť niekedy podobné riziku a profilu návratnosti tejto referenčnej hodnoty. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0823399810

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia30. 11. 2012
Aktuálna cena PL312,40 Eur (11. 6. 2024)
Majetok fondu831 629 805 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,975 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu1,50 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita17,4 %
Najlepší mesiac17,8 %
Najhorší mesiac-31,9 %
Najlepší rok52,8 %
Najhorší rok-24,0 %

Graf Parvest Equity Best Selection Europe EUR, ISIN LU0823399810

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,3 %
Tri mesiace3,8 %
Šesť mesiacov8,6 %
Od začiatku roka8,1 %
Rok11,1 %
Dva roky23,8 % / 11,3 % (p.a.)
Tri roky14,7 % / 4,7 % (p.a.)
Päť rokov40,4 % / 7,0 % (p.a.)
Od založenia75,8 %

Ročná výkonnosť

2018-13,0 %
201710,1 %
20160,8 %
20157,2 %
2014-0,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 87,20 %
Severná Amerika 2,74 %
Spojené kráľovstvo 10,06 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží8,95 %
Energetika5,55 %
Finanční služby15,54 %
Komunikace7,83 %
Necyklické zboží12,21 %
Průmysl12,69 %
Technologie9,50 %
Základní suroviny8,64 %
Zdravotnictví19,09 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky