Parvest Equity Best Selection Euro EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií denominovaných v mene EUR a emitovaných spoločnosťami so sídlom v jednom z členských štátov eurozóny so stabilnou finančnou štruktúrou alebo potenciálom rastu výnosov. Po zabezpečení nesmie menová angažovanosť fondu v iných menách ako EUR prekročiť 5 %. Majetkové cenné papiere fondu môžu byť síce z väčšej časti zložkami indexu MSCI EMU (NR) (tzv. referenčná hodnota), investičný manažér však využíva široký priestor, ktorý vzhľadom k referenčnej hodnote ponúka, na investovanie do spoločností a sektorov, ktoré nie sú súčasťou referenčnej hodnoty, aby využil výhody konkrétnych investičných príležitostí. Odvetvová analýza sa vykonáva v prvom rade preto, aby sa posúdili štrukturálne charakteristiky odvetvia, v ktorom jednotlivé spoločnosti pôsobia. Výber akcií sa potom uskutočňuje na základe generovania podrobného súkromného prieskumu na úrovni spoločnosti, ktorý má vysokú prioritu. Investičný manažér sa snaží využívať krátkodobé výstupy trhov s rastúcou hodnotou investovaním do ich atraktívnych dlhodobých investičných atribútov, ktoré sú zamaskované krátkodobejšími trendmi, módnymi výkyvmi alebo náhodným šumom. Konečným výsledkom je vysoko dôveryhodné portfólio s investíciami realizovanými približne v 40 spoločnostiach charakteristických kvalitou finančnej štruktúry a/alebo potenciálom rastu ziskov. Aj s ohľadom na referenčnú hodnotu sa zadefinovali interné investičné smernice, ktoré sa pravidelne monitorujú, aby sa zabezpečilo trvalé aktívne riadenie investičnej stratégie pri zachovaní vopred určených úrovní rizika. V dôsledku podobných geografických obmedzení by si mali byť investori v každom prípade vedomí toho, že riziko a profil návratnosti fondu môžu byť niekedy podobné riziku a profilu návratnosti tejto referenčnej hodnoty. Investičný manažér uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú.

Základné údaje

ISIN

LU0823401574

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia30. 11. 2012
Aktuálna cena PL733,82 Eur (14. 6. 2024)
Majetok fondu1 323 493 516 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,975 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu1,50 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita19,5 %
Najlepší mesiac15,5 %
Najhorší mesiac-32,7 %
Najlepší rok55,8 %
Najhorší rok-25,3 %

Graf Parvest Equity Best Selection Euro EUR, ISIN LU0823401574

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-3,6 %
Tri mesiace-0,6 %
Šesť mesiacov4,0 %
Od začiatku roka4,3 %
Rok5,7 %
Dva roky28,7 % / 13,4 % (p.a.)
Tri roky13,3 % / 4,3 % (p.a.)
Päť rokov41,4 % / 7,2 % (p.a.)
Od založenia95,5 %

Ročná výkonnosť

2018-14,7 %
201712,2 %
20162,2 %
20158,6 %
20142,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 97,48 %
Severná Amerika 2,52 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží13,36 %
Energetika7,13 %
Finanční služby19,40 %
Komunikace9,06 %
Necyklické zboží11,55 %
Průmysl11,72 %
Technologie12,91 %
Základní suroviny7,79 %
Zdravotnictví7,08 %