Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy

Popis

Podfond nie je fondom peňažného trhu podľa definície v nariadení o peňažnom trhu 2017/1131. Snahou podfondu je dosiahnuť výkonnosť, ktorá bude vyššia ako index zložený z 80 % Cash Index €str (EUR) RI + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1- 3 Years (EUR) RI v rámci minimálnej investičnej lehoty trvajúcej šesť mesiacov, a to pomocou rozšírenej dlhopisovej stratégie, ktorá za zameriava na kombinovanie veľmi nízkej citlivosti s vysokou mierou likvidity, s cieľom prinášať vyššie výnosy, ako sú výnosy ultra krátkodobých dlhopisov (menej ako 2 roky) vďaka používaniu nástrojov s fixným príjmom a nástrojov peňažného trhu a derivátov spojených s týmito nástrojmi. Expozícia voči iným menám okrem EUR bude nižšia ako 5%. Štruktúrované dlhopisy investičného stupňa môžu predstavovať až 20 % aktív. Nemožno ho investovať do akcií. Je aktívne spravovaný podľa indexov 80 % Cash Index €str (EUR) RI + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1- 3 Years (EUR) RI. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0325598166

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia29. 10. 2007
Aktuálna cena PL112,91 Eur (20. 6. 2024)
Majetok fondu4 258 547 451 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,495 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu0,50 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko2
Volatilita1,6 %
Najlepší mesiac1,7 %
Najhorší mesiac-4,2 %
Najlepší rok5,2 %
Najhorší rok-4,9 %

Graf Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR, ISIN LU0325598166

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,4 %
Tri mesiace1,0 %
Šesť mesiacov2,0 %
Od začiatku roka1,9 %
Rok4,8 %
Dva roky6,3 % / 3,1 % (p.a.)
Tri roky1,8 % / 0,6 % (p.a.)
Päť rokov3,0 % / 0,6 % (p.a.)
Od založenia12,9 %

Ročná výkonnosť

2018-2,5 %
20170,8 %
20160,2 %
20150,0 %
20140,9 %
20130,2 %
20120,9 %
20110,1 %
20100,7 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy47,00 %
Ostatní4,40 %
Peníze a ekvivalenty6,08 %
Vládní dluhopisy41,94 %
Zajištěné dluhopisy1,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky