Parvest Bond Euro High Yield (EUR) – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vysoko výnosových dlhopisov alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v rôznych európskych menách. Po zabezpečení menová angažovanosť v iných menách ako euro neprekročí 5 %. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je index 100 % ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0823380802

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia30. 11. 2012
Aktuálna cena PL228,45 Eur (20. 6. 2024)
Majetok fondu566 174 052 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,575 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu1,20 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita7,9 %
Najlepší mesiac9,9 %
Najhorší mesiac-18,8 %
Najlepší rok28,1 %
Najhorší rok-16,9 %

Graf Parvest Bond Euro High Yield (EUR), ISIN LU0823380802

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,4 %
Tri mesiace1,3 %
Šesť mesiacov2,9 %
Od začiatku roka2,8 %
Rok9,7 %
Dva roky15,4 % / 7,4 % (p.a.)
Tri roky0,1 % / 0,0 % (p.a.)
Päť rokov11,4 % / 2,2 % (p.a.)
Od založenia34,3 %

Ročná výkonnosť

2018-4,1 %
20174,7 %
20165,4 %
20150,1 %
20143,9 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy64,45 %
Ostatní23,84 %
Peníze a ekvivalenty7,35 %
Vládní dluhopisy4,37 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky