Parvest Environmental Opportunities EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond je aktívne spravovaný. Referenčný index MSCI AC World (NR) sa používa len na porovnanie výnosnosti. Tento podfond nie je obmedzený referenčným indexom a jeho výnosnosť sa môže výrazne odchýliť od výnosnosti referenčného indexu. Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na činnostiach umožňujúcich prispôsobenie sa klimatickej zmene alebo na činnostiach na jej zmiernenie. Medzi tieto činnosti patrí okrem iného obnoviteľná a alternatívna energia, energetická efektívnosť, vodná infraštruktúra a technológie, kontrola znečistenia, odpadové hospodárstvo a technológie, podporné environmentálne služby a udržateľné potraviny. Môžu byť investované do akcií pevninskej Číny obmedzených pre zahraničných investorov, ako sú čínske akcie triedy A, ktoré môžu byť kótované na burze cenných papierov v Šanghaji alebo prostredníctvom použitia licencie udelenej čínskymi úradmi. Investičný tím uplatňuje politiku trvalo udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG), ktoré sa neobmedzujú iba na znižovanie emisií skleníkových plynov, dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie práv menšinových akcionárov. Fond sa riadi tematickým prístupom, čo znamená, že investuje do spoločností, ktoré poskytujú produkty a služby prinášajúce konkrétne riešenia konkrétnych environmentálnych a/alebo sociálnych problémov, pričom sa snaží ťažiť z budúceho rastu predpokladaného v týchto oblastiach a zároveň prispieva kapitálom k prechodu na nízkouhlíkové inkluzívne hospodárstvo. Tento prístup sa implementuje s cieľom dôsledne eliminovať najmenej 20 % investičného priestoru, ktorý tvoria veľké a stredne veľké spoločnosti na hlavných trhoch rozvinutých krajín ešte pred použitím filtrov ESG. Mimofinančná stratégia môže obsahovať metodologické obmedzenia, ako napríklad investičné riziko ESG, v súlade s definíciou správcu aktív. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0406802339

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia12. 11. 2009
Aktuálna cena PL267,08 Eur (13. 6. 2024)
Majetok fondu604 473 768 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,675 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu2,20 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita21,5 %
Najlepší mesiac17,9 %
Najhorší mesiac-34,0 %
Najlepší rok79,8 %
Najhorší rok-22,6 %

Graf Parvest Environmental Opportunities EUR, ISIN LU0406802339

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,5 %
Tri mesiace1,6 %
Šesť mesiacov6,7 %
Od začiatku roka3,0 %
Rok1,0 %
Dva roky7,6 % / 3,7 % (p.a.)
Tri roky-3,7 % / -1,2 % (p.a.)
Päť rokov42,9 % / 7,4 % (p.a.)
Od založenia198,6 %

Ročná výkonnosť

2018-9,8 %
20177,7 %
201614,6 %
20159,1 %
20147,0 %
201325,9 %
20128,2 %
2011-18,4 %
201013,0 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 2,88 %
Asie (rozvinuté státy) 3,22 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 25,74 %
Japonsko 3,11 %
Latinská Amerika 1,83 %
Severná Amerika 52,62 %
Spojené kráľovstvo 8,56 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží4,05 %
Necyklické zboží4,73 %
Nemovitosti2,31 %
Průmysl50,34 %
Služby10,20 %
Technologie21,79 %
Základní suroviny3,78 %
Zdravotnictví2,79 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky