Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Natural Resources Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície a generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: · majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti prírodných zdrojov a príbuzných odvetviach, pričom môžu mať akúkoľvek veľkosť a sídliť v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov Fond môže v menšom rozsahu investovať do: · iných typov majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine Do sektora prírodných zdrojov môžu patriť odvetvia, ako napríklad integrovaná ťažba ropy a zemného plynu a prieskum ich ložísk, energetické služby a technológie, alternatívne zdroje energie a ekologické služby, produkty lesného hospodárstva, poľnohospodárske produkty, výrobky z papiera a chemikálie. Investičný tím vyhľadáva majetkové cenné papiere, o ktorých sa domnieva, že budú v dlhodobom horizonte ťažiť z rastúcich cien prírodných zdrojov. Fond bude zvyčajne investovať viac v USA než v akejkoľvek inej krajine. Referenčnou hodnotou fondu je S&P North American Natural Resources Sector Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0300736062

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia12. 7. 2007
Aktuálna cena PL7,8700 USD (24. 5. 2022)
Majetok fondu275 480 000 USD (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,84 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko7
Volatilita30,4 %
Najlepší mesiac40,9 %
Najhorší mesiac-55,9 %
Najlepší rok137,7 %
Najhorší rok-63,7 %

Graf Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD, ISIN LU0300736062

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac4,4 %
Tri mesiace16,6 %
Šesť mesiacov25,1 %
Od začiatku roka28,4 %
Rok35,0 %
Dva roky112,1 % / 45,6 % (p.a.)
Tri roky38,1 % / 11,4 % (p.a.)
Päť rokov19,2 % / 3,6 % (p.a.)
Od založenia-21,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie a Austrálie 2,00 %
Evropa (rozvíjející se státy) 1,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 4,45 %
Latinská Amerika 0,92 %
Severná Amerika 84,00 %
Spojené kráľovstvo 7,37 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží2,52 %
Energetika64,80 %
Necyklické zboží1,65 %
Průmysl2,17 %
Služby0,64 %
Technologie0,76 %
Základní suroviny27,46 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register