NN (L) Global Equity Opportunities (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond investuje do spoločností, ktoré pozitívne prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, súvisiacim so zdravím a blahobytom v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré sa týkajú týchto všeobecných tém: udržateľnosť prírodných zdrojov, zlepšená prepojenosť a udržateľný hospodársky rast, ako aj zdravie a blahobyt.Portfólio je diverzifikované v rôznych dopadových témach, krajinách a sektoroch. Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu prostredníctvom analýzy spoločnosti a posudzovania vplyvu. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Tento fond nemá benchmark. Fond na účel porovnávania finančnej výkonnosti z dlhodobého hľadiska ako referenciu používa MSCI AC World (NR). Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0250170304

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia14. 10. 2006
Aktuálna cena PL539,02 Eur (21. 6. 2024)
Majetok fondunie je k dispozícii
Mesačná správazde
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,36 %
Minimálna investícia10 000 CZK nebo ekvivalent
Vstupný poplatok0 Kč až 349 999 Kč - 5,00 %
350 000 Kč až 999 999 Kč - 4,10 %
1 000 000 Kč a více - 3,10 %
Poplatok za správu2,00% ročně z objemu investice
Výstupný poplatok0,00%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita19,5 %
Najlepší mesiac22,3 %
Najhorší mesiac-33,0 %
Najlepší rok59,8 %
Najhorší rok-45,6 %

Graf NN (L) Global Equity Opportunities (EUR), ISIN LU0250170304

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,0 %
Tri mesiace3,7 %
Šesť mesiacov10,2 %
Od začiatku roka9,0 %
Rok8,1 %
Dva roky13,8 % / 6,7 % (p.a.)
Tri roky-7,5 % / -2,6 % (p.a.)
Päť rokov22,9 % / 4,2 % (p.a.)
Od založenia112,1 %

Ročná výkonnosť

201414,1 %
201310,1 %
201214,2 %
2011-12,0 %
201017,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 3,50 %
Asie (rozvinuté státy) 3,51 %
Európa (rozvinuté štáty) 13,79 %
Japonsko 2,59 %
Latinská Amerika 1,84 %
Severná Amerika 61,52 %
Spojené kráľovstvo 13,25 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží4,36 %
Finanční služby7,01 %
Komunikace7,31 %
Necyklické zboží2,54 %
Průmysl26,67 %
Služby3,89 %
Technologie23,04 %
Základní suroviny5,59 %
Zdravotnictví19,58 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky