J&T Komoditní fond – J&T Banka - investice / Podielové fondy

Popis

Špeciálny fond fondov investuje predovšetkým do komodít prostredníctvom komoditných indexových a sektorových podielových a ETF fondov. Portfólio môže byť diverzifikované investíciami do akcií a fondov zo sektoru ťažby a spracovania nerastných surovín a tiež produkcie a spracovania poľnohospodárskych plodín. Fond nie je pri investovaní viazaný žiadnym indexom, čo mu dáva vysokú mieru flexibility pri výbere vhodných investícií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku podielnikov, ktoré presiahne infláciu v SR a reálne zhodnotí investované prostriedky. Doporučená doba investície minimálne 5 rokov. Fond je vhodný pre investorov s vyšším sklonom k riziku, ktorý sú ochotní akceptovať koncentráciu investícií do rovnakého druhu investičných nástrojov.

Základné údaje

ISIN

CZ0008473493

MenaCZK
SprávcaJ&T Asset Management
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia21. 2. 2011
Aktuálna cena PL0,6325 Kč (20. 6. 2024)
Majetok fondu106 370 213 Kč (7. 5. 2021)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,25 %
Poplatok za správu1,80 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita17,1 %
Najlepší mesiac12,0 %
Najhorší mesiac-29,4 %
Najlepší rok46,0 %
Najhorší rok-29,5 %

Graf J&T Komoditní fond, ISIN CZ0008473493

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-4,1 %
Tri mesiace5,2 %
Šesť mesiacov6,5 %
Od začiatku roka5,9 %
Rok3,4 %
Dva roky-5,7 % / -2,9 % (p.a.)
Tri roky23,4 % / 7,3 % (p.a.)
Päť rokov35,0 % / 6,2 % (p.a.)
Od založenia-36,8 %

Ročná výkonnosť

2018-8,2 %
20166,4 %
2015-21,4 %
2014-11,7 %
2013-12,8 %
2012-3,4 %