NN (L) US High Dividend (USD) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond primárne investuje do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v Spojených štátoch amerických, ktoré poskytujú atraktívne dividendové výnosy (dividenda ako percentuálny podiel ceny akcie). Portfólio je diverzifikované v rôznych podnikateľských odvetviach. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s atraktívnymi dividendovými výnosmi, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku S&P 500 (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Na základe dôkladnej analýzy sa snažíme vybrať najsľubnejšie akcie. Zameriavame sa na spoločnosti so stabilnými a relatívne vysokými dividendami. V konečnom dôsledku vyberáme akcie, v prípade ktorých očakávame, že ponúknu udržateľný dividendový výnos v dôsledku silných stránok ich financií a podnikania. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0214495557

MenaUSD
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia31. 3. 2005
Aktuálna cena PL847,73 USD (11. 6. 2024)
Majetok fondu57 850 099 USD (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,30 %
Poplatok za správu2,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita15,0 %
Najlepší mesiac24,6 %
Najhorší mesiac-34,6 %
Najlepší rok62,1 %
Najhorší rok-44,9 %

Graf NN (L) US High Dividend (USD), ISIN LU0214495557

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,2 %
Tri mesiace1,1 %
Šesť mesiacov12,2 %
Od začiatku roka8,7 %
Rok20,6 %
Dva roky28,9 % / 13,5 % (p.a.)
Tri roky29,4 % / 9,0 % (p.a.)
Päť rokov62,5 % / 10,2 % (p.a.)
Od založenia239,1 %

Ročná výkonnosť

2018-8,8 %
201712,2 %
201616,9 %
2015-9,1 %
20147,9 %
201322,1 %
201210,0 %
2011-0,6 %
201012,9 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Severná Amerika 97,55 %
Spojené kráľovstvo 2,45 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží6,63 %
Energetika2,86 %
Finanční služby12,67 %
Komunikace4,96 %
Necyklické zboží6,10 %
Nemovitosti2,67 %
Průmysl13,08 %
Služby3,29 %
Technologie27,55 %
Základní suroviny4,44 %
Zdravotnictví15,74 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky