NN (L) Prestige & Luxe (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond má tematický investičný prístup a svoje investície zameriava na spoločnosti, ktoré pozitívne prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja súvisiacim so zdravím a blahobytom. Príklady cieľov: zdravá strava, telesná zdatnosť a duševná pohoda, prevencia a liečba chorôb a služby na zlepšenie kvality života. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. Fond má globálne investičné prostredie, ktoré je zosúladené s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Fond sa snaží zvyšovať hodnotu prostredníctvom analýzy spoločnosti, posudzovania angažovanosti a vplyvu. Fond nemá benchmark. Ako referenčný index na účely porovnávania dlhodobej finančnej výkonnosti sa používa index MSCI AC World (NR). Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0121202492

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia27. 4. 2001
Dátum zrušenia17. 12. 2023
Aktuálna cena PL954,92 Eur (20. 6. 2023)
Majetok fondu29 035 379 Eur (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,29 %
Poplatok za správu2,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita18,3 %
Najlepší mesiac27,9 %
Najhorší mesiac-32,6 %
Najlepší rok99,1 %
Najhorší rok-54,9 %

Graf NN (L) Prestige & Luxe (EUR), ISIN LU0121202492

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,7 %
Tri mesiace0,8 %
Šesť mesiacov-3,4 %
Od začiatku roka-3,9 %
Rok4,4 %
Dva roky-9,6 % / -4,9 % (p.a.)
Tri roky8,0 % / 2,6 % (p.a.)
Päť rokov5,7 % / 1,1 % (p.a.)
Od založenia156,9 %

Ročná výkonnosť

2018-6,5 %
201722,8 %
20163,8 %
2015-5,3 %
20140,5 %
201315,6 %
201225,4 %
2011-8,8 %
201050,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,49 %
Asie (rozvíjející se státy) 5,61 %
Asie (rozvinuté státy) 4,97 %
Asie a Austrálie 1,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 19,99 %
Japonsko 5,06 %
Latinská Amerika 1,39 %
Severná Amerika 52,50 %
Spojené kráľovstvo 8,67 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží7,73 %
Finanční služby9,39 %
Komunikace5,68 %
Necyklické zboží8,58 %
Průmysl10,35 %
Služby5,15 %
Technologie7,86 %
Základní suroviny2,71 %
Zdravotnictví42,56 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky