NN (L) Food & Beverages (USD) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond investuje do potravinárskych spoločností po celom svete. Sú tu zahrnuté spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: výrobcovia a distribútori potravín, nápojov a tabaku; výrobcovia netrvácnych potravín do domácnosti a výrobkov osobnej potreby; maloobchodní predajcovia potravín a farmaceutických výrobkov. Portfólio je diverzifikované v rámci krajín. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a podsektory vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Consumer Staples (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie indexu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj podfond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti podfondu a jeho benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0121192677

MenaUSD
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia27. 4. 2001
Aktuálna cena PL2 226,19 USD (5. 12. 2023)
Majetok fondu39 216 573 USD (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,30 %
Poplatok za správu2,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita12,8 %
Najlepší mesiac18,0 %
Najhorší mesiac-27,6 %
Najlepší rok59,0 %
Najhorší rok-37,5 %

Graf NN (L) Food & Beverages (USD), ISIN LU0121192677

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,6 %
Tri mesiace-2,1 %
Šesť mesiacov-5,3 %
Od začiatku roka-2,2 %
Rok-4,6 %
Dva roky-7,7 % / -3,9 % (p.a.)
Tri roky-3,9 % / -1,3 % (p.a.)
Päť rokov13,5 % / 2,6 % (p.a.)
Od založenia241,2 %

Ročná výkonnosť

2018-11,6 %
201710,1 %
20160,7 %
20156,3 %
20148,9 %
201316,1 %
201210,2 %
20116,2 %
20108,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 4,77 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 9,59 %
Japonsko 3,14 %
Latinská Amerika 1,97 %
Severná Amerika 72,18 %
Spojené kráľovstvo 6,33 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží5,19 %
Finanční služby4,77 %
Komunikace2,18 %
Necyklické zboží27,15 %
Průmysl11,82 %
Služby3,80 %
Technologie18,18 %
Základní suroviny3,05 %
Zdravotnictví23,85 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky