NN (L) Energy USD – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond investuje do energetických spoločností po celom svete. Ide o spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: ťažba ropy a plynu, produkcia, rafinácia a/alebo doprava a zariadenia a služby v oblasti energetiky. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a podsektory vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Energy 10/40 (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie indexu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj podfond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti podfondu a jeho benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0121175821

MenaUSD
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia27. 4. 2001
Aktuálna cena PL1 351,06 USD (20. 6. 2024)
Majetok fondu26 786 181 USD (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,29 %
Poplatok za správu2,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita36,7 %
Najlepší mesiac39,9 %
Najhorší mesiac-56,6 %
Najlepší rok103,4 %
Najhorší rok-63,8 %

Graf NN (L) Energy USD, ISIN LU0121175821

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-2,5 %
Tri mesiace-2,0 %
Šesť mesiacov3,5 %
Od začiatku roka2,5 %
Rok19,4 %
Dva roky28,8 % / 13,5 % (p.a.)
Tri roky66,4 % / 18,5 % (p.a.)
Päť rokov35,3 % / 6,2 % (p.a.)
Od založenia109,6 %

Ročná výkonnosť

2018-16,7 %
20175,5 %
201620,1 %
2015-20,9 %
2014-16,9 %
201313,9 %
2012-4,3 %
2011-6,9 %
201012,3 %

Ďalšie triedy fondu

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 19,44 %
Japonsko 6,78 %
Severná Amerika 68,55 %
Spojené kráľovstvo 5,23 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží15,44 %
Energetika14,87 %
Necyklické zboží7,07 %
Průmysl27,10 %
Služby12,91 %
Základní suroviny22,61 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky