NN (L) Commodity Enhanced (CZK) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond poskytuje diverzifikovanú angažovanosť v komoditných sektoroch, ako napríklad, energetika, pôdohospodárstvo, priemyselné kovy, drahé kovy a živé hospodárske zvieratá. Fond používa aktívnu správu so zachovaním limitoch odchýlok vo vzťahu k benchmarku. Aj bez hedgovania je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Commodity (TR) Index. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie indexu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj fond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti fondu a jeho benchmarku. Pozície fondu v jednotlivých komoditách sú približne rovnaké ako príslušné pozície referenčnej hodnoty. Dátum ukončenia kontraktov na komodity sa však môže líšiť od dátumov kontraktov, ktoré tvoria referenčnú hodnotu. To vyplýva zo snahy fondu minimalizovať „obnovovaciu” stratu alebo maximalizovať „obnovovací” výnos, pričom „obnovenie” sa vzťahuje na obnovenie končiacich sa kontraktov na komodity. Takisto chce využívať včasnú držbu futurít, ktoré budú indexy investícií do pasívnych investičných produktov a tradičné indexy nakupovať v ďalšom období, ako aj relatívne cenové rozdiely určitých komodít, ktoré sú súčasťou rovnakého hodnotového reťazca. Pozície sa určujú podľa matematického modelu vytvoreného pomocou dvoch faktorov prenosu (Carry) a toku (Flow). Na obmedzenie rizík fondu sa využívajú prísne kontroly rizika. Fond investuje najmä do krátkodobých amerických pokladničných poukážok a nástrojov, ktorých výnos je založený na komoditách. Základná mena podfondu je česká koruna (CZK), pričom v podfonde sa môžu využívať aj iné meny než americký dolár. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu podfondu (USD) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa vo fonde budú i naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0629872945

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia18. 7. 2011
Aktuálna cena PL284,65 Kč (21. 6. 2024)
Majetok fondu422 857 831 Kč (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,67 %
Poplatok za správu1,30 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita15,6 %
Najlepší mesiac20,8 %
Najhorší mesiac-18,3 %
Najlepší rok54,7 %
Najhorší rok-34,4 %

Graf NN (L) Commodity Enhanced (CZK), ISIN LU0629872945

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-4,7 %
Tri mesiace3,1 %
Šesť mesiacov3,7 %
Od začiatku roka3,9 %
Rok0,2 %
Dva roky-15,9 % / -8,3 % (p.a.)
Tri roky15,5 % / 4,9 % (p.a.)
Päť rokov37,2 % / 6,5 % (p.a.)
Od založenia-42,9 %

Ročná výkonnosť

2018-16,3 %
2017-0,3 %
201610,0 %
2015-27,2 %
2014-16,3 %
2013-11,7 %
2012-2,6 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky