Diaľničných známok sa predáva menej, intenzita dopravy klesla minulý rok o pätinu

Roland Regely | rubrika: Článok | 17. 5. 2021
Obmedzenie mobility za účelom zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 sa významne podpísalo pod pokles intenzity dopravy na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS.
Diaľničných známok sa predáva menej, intenzita dopravy klesla minulý rok o pätinu

Zdroj: Shutterstock

Obmedzenie mobility za účelom zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 sa významne podpísalo pod pokles intenzity dopravy na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS. Ukazujú to dáta z automatických sčítačov dopravy. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) opravné intenzity dosiahli v minulom roku v priemere len 80 % z hodnôt nameraných v roku 2019. Najväčší pokles priemerných denných intenzít bol zaznamenaný na diaľnici D2 a to o 8 500 vozidiel za 24 hodín, čo predstavuje pokles približne o 21 %.

Následne, uvoľnenie opatrení počas leta sa okamžite premietlo do zvýšenej mobility a stúpajúcich dopravných intenzít, ktoré v roku 2020 rástli najviac v auguste. K trom dopravou najzaťaženejším dňom počas roka 2020 patrili:

  • 28. august 
  • 23. október
  • 21. august

Najvyššiu maximálnu intenzitu dopravy sme v minulom roku namerali na Prístavnom moste v Bratislave (úsek D1 križovatka Ovsište – križovatka Bajkalská) a to 121 175 vozidiel za 24 hodín.

 

Ako sa vyvíja situácia s diaľnicami v roku 2021?

NDS porovnala intenzitu dopravy v Bratislave na diaľnici D1 a D2 za mesiace január a február v roku 2020 s tými tohtoročnými, teda obdobia pred pandémiou s obdobím striktného zákazu vychádzania. Namerané dáta ukázali, že tohtoročné intenzity dopravy na D1 sú nižšie v priemere o 25 %, čo predstavuje celkový pokles približne o 13 200 vozidiel za deň oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou. Na diaľnici D2 počas prvých dvoch mesiacov tohto roka zaznamenali dopravnú intenzitu nižšiu v priemere o 30 %, resp. pokles o približne 13500 vozidiel za deň v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020.

Mobilita Slovákov počas Veľkej noci

Na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách počas veľkonočných sviatkov evidovali pomerne veľké množstvo vozidiel. Počas celého týždňa pred Veľkou nocou NDS zaznamenávala mierne zvýšenú intenzitu dopravy, ktorá dosiahla svoje maximum vo štvrtok 1. apríla 2021. V tento deň systémy na diaľnici D1 v smere z Bratislavy na východ Slovenska zaznamenali nárast dennej intenzity v priemere o 35 %. Po D1 sa tak v uvedenom smere pohybovalo približne o 4 700 vozidiel viac oproti priemeru z pracovných dní v marci tohto roka. Na diaľnici D2 od štátnej hranice SR/ČR v smere do Bratislavy bol zaznamenaný nárast dennej intenzity v priemere o 32 %, resp. o 2 300 vozidiel oproti marcovému priemeru. Doprava na rýchlostnej ceste R1 vzrástla ešte výraznejšie. V úseku R1 v smere z Trnavy na Banskú Bystricu bol evidovaný nárast dennej intenzity až o 36 % a teda o 5 500 vozidiel. Na rýchlostnej ceste R2 v smere od Zvolena na Lučenec a Košice pribudlo 1350 vozidiel, dopravná intenzita tu stúpla v priemere o 22 %.

Aj po sviatkoch Veľkej noci NDS celý týždeň registrovala zvýšenú mobilitu Slovákov. Najvýraznejšie doprava vzrástla v utorok 6. apríla. Na diaľnici D1 v smere od východu Slovenska na západ predstavoval nárast dennej intenzity v priemere približne 36 %. Po D1 sa tak v daný deň pohybovalo o 4 900 vozidiel viac oproti priemeru z pracovných dní v marci tohto roka. Na diaľnici D2 sa v smere z Bratislavy na štátnu hranicu SR/ČR zaznamenal dokonca až 41 % nárast dennej intenzity (o 2 500 vozidiel viac). Denná intenzita vyššia o 31 %, resp. o 4 500 vozidiel bola na rýchlostnej ceste R1 v smere z Banskej Bystrice po Trnavu. Rýchlostná cesta R2 v smere z Košíc na Zvolen mala intenzitu vyššiu v priemere o 15 %, čo predstavovalo nárast približne o 660 vozidiel.

Rok 2020 vs. 2019 na jednotlivých ťahoch

Diaľnica D1

Na diaľnici D1 NDS zaznamenala medziročný pokles intenzity dopravy v priemere o 20 % oproti roku 2019, resp. o 5 600 vozidiel za 24 hodín. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy bola na Prístavnom moste v Bratislave (úsek D1 križovatka Ovsište – križovatka Bajkalská) a to 85 556 vozidiel za 24 hodín. Naopak najnižšiu priemernú dennú intenzitu dopravy 5 050 vozidiel za 24 hodín bola nameraná na úseku D1 križovatka Košice, Sever – križovatka Košické Oľšany.

Diaľnica D2

Medziročný pokles intenzity dopravy na diaľnici D2 bol oproti roku 2019 v priemere o 21 %. Najvyššiu priemernú dennú intenzitu dopravy 74 653 vozidiel za 24 hodín NDS zaznamenala na bratislavskom úseku D2 križovatka Pečňa – križovatka Mlynská dolina (Most Lafranconi). Tu bola zároveň nameraná aj maximálna intenzita dopravy 105 949 vozidiel za 24 hodín. Najnižšiu priemernú dennú intenzitu dopravy zaznamenali na úseku D2 štátna hranica SR/Maďarsko – križovatka Jarovce a to 12 919 vozidiel za 24 hodín.

Diaľnica D3

V priemere o 20 % oproti roku 2019 medziročne poklesla intenzita dopravy na diaľnici D3. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy 24 349 vozidiel za 24 hodín bola zaznamenaná na úseku D3 križovatka Hričovské Podhradie - križovatka Žilina, Západ. Aj maximálna intenzita dopravy 40 250 vozidiel za 24 hodín bola nameraná práve na tomto úseku D3. Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy predstavovala 1 769 vozidiel za 24 hodín a NDS ju zaznamenala na úseku D3 Svrčinovec – štátna hranica SR/Poľsko (tunel Svrčinovec).

Diaľnica D4

Diaľničným úsekom D4 križovatka štátna hranica SR/Rakúsko - križovatka Jarovce prešlo v priemere denne 11 832 vozidiel za 24 hodín. Maximálna intenzita dopravy bola dosiahnutá 21. februára 2020, kedy daným úsekom prešlo 21 741 vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R1

Na rýchlostnej ceste R1 diaľničiari zaznamenali medziročný pokles intenzity dopravy oproti roku 2019 v priemere o 15 %. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy bola zaznamenaná na úseku R1 križovatka Trnava - križovatka Vlčkovce, Sever a to 44 547 vozidiel za 24 hodín. Išlo zároveň aj o miesto s nameraným najväčším prejazdom vozidiel, ktorý NDS zaznamenala 11. septembra 2020 v počte 66 952 vozidiel za 24 hodín. Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy v rámci meraných úsekov R1 bola nameraná na úseku R1 križovatka Budča – križovatka Zvolen, Stráže a predstavovala 14 506 vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R2

V priemere o 13 % vlani medziročne poklesla intenzita dopravy na rýchlostnej ceste R2. Na úseku R2 križovatka Košice, Šaca – križovatka Ludvíkov dvor diaľničiari zaznamenali najvyššiu priemernú dennú intenzitu dopravy 20 242 vozidiel za 24 hodín ako aj maximálnu nameranú intenzitu dopravy 28 226 vozidiel za 24 hodín (18. septembra 2020). Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy bola na úseku R2 križovatka Žiar nad Hronom – križovatka Lovčica/Trubín a to 4 266 vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R4

Na rýchlostnej ceste R4 bol v roku 2020 meraný úsek križovatka Svidník, Juh – križovatka Svidník, Sever. Zaznamenali tu priemernú dennú intenzitu dopravy 3 405 vozidiel za 24 hodín. Maximálnu intenzita dopravy bola na tomto úseku nameraná 31. augusta 2020 v súčte 5 389 vozidiel za 24 hodín.

Rýchlostná cesta R6

Najvyššia priemernú dennú intenzitu dopravy na rýchlostnej ceste R6 NDS zaznamenala na úseku R6 križovatka I/61 - križovatka Dolné Kočkovce. Predstavovala 8 050 vozidiel za 24 hodín. Na tomto úseku NDS eviduje aj najväčší prejazd vozidiel, ktorý dosiahol 13 262 vozidiel za 24 hodín.

Diaľničné známky v roku 2021 stoja rovnako ako v roku 2020

Ročná diaľničná známka pre rok 2021 stojí 50 eur a platí od 1. januára 2021 do 31. januára 2022. Takisto sa nezmenila ani časová platnosť diaľničných známok. Diaľničnú známku si môžete kúpiť na čerpacích staniciach, no omnoho jednoduchšie je kúpiť diaľničnú známku online. 

Novinkou minulého roka je 365-dňová diaľničná známka, ktorú si možno zakúpiť kedykoľvek počas roka a získať platnosť presne rok od zakúpenia - takže ak ste známku zakúpili 31. augusta 2020, bude vám platiť až do 31. augusta 2021. Obe známky majú pritom rovnakú cenu, stoja 50 eur.

Tristošesťdesiatpäť dňová diaľničná známka, je určená predovšetkým ľuďom, ktorí si kúpia auto počas roka a chystajú sa intenzívne využívať diaľnice a rýchlostné cesty. Vodiči, ktorí sa rozhodnú využiť ročnú kalendárnu známku, budú mať aj naďalej možnosť využívať ju 13 mesiacov s jednoducho zapamätateľným dátumom, kedy si ju treba obnoviť. Podľa ministerstva dopravy je to tiež vyhovujúce hlavne pre podnikateľské subjekty z dôvodu plánovania a účtovníctva.

Je však tiež možné, že klasické ročné známky čoskoro miznú a plne ich nahradia 365-dňové.  Vodiči pravidelne jazdiaci po slovenských diaľniciach si obľúbili novú 365-dňovú diaľničnú známku a tá postupne vytláča štandardnú ročnú známku.

Anketa

Ako často využívate diaľnice na Slovensku?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Dobré správy na začiatok roka: Slováci sú bohatší. Kde leží najviac peňazí?

17. 1. 2024 | Redakcia

Dobré správy na začiatok roka: Slováci sú bohatší. Kde leží najviac peňazí?

Podľa najnovších štatistík sa majetok Slovákov zvýšil až trojnásobne, napriek tomu, že patríme medzi investične konzervatívne krajiny. Kde sa nachádza väčšina našich úspor a aké chyby... celý článok

Čo sa všetko mení v roku 2024 pre bežných ľudí?

10. 1. 2024 | Redakcia

Čo sa všetko mení v roku 2024 pre bežných ľudí?

S príchodom nového roka zvyčajne prichádza viacero noviniek spojených s minimálnou mzdou, daňami a rôznymi dávkami. Ako bude vyzerať rok 2024 v číslach a čo všetko sa zmení? Pripravili... celý článok

Čo je rating a prečo je jeho zníženie problémom pre Slovensko?

8. 1. 2024 | Marek Mittaš

Čo je rating a prečo je jeho zníženie problémom pre Slovensko?

Agentúra Fitch Ratings, jedna z troch najvplyvnejších ratingových agentúr na svete, znížila rating Slovenska. Dôvodom bolo zhoršenie stavu verejných financií počas predchádzajúcich... celý článok

Slovenská pošta opäť mení ceny: Koľko si priplatíme?

4. 1. 2024 | Daniel Výcha

Slovenská pošta opäť mení ceny: Koľko si priplatíme?

Ak využívate služby pošty, počítajte s tým, že od januára 2024 si za ne priplatíte. Nárast cien bude rôzny – sumy niektorých listov vzrastú o 11 až 18 %, zatiaľ čo za iné zaplatíte... celý článok

Bývate v paneláku a šetríte na kúrení? Zaplatíte aj za teplo od susedov

19. 12. 2023 | Daniel Výcha

Bývate v paneláku a šetríte na kúrení? Zaplatíte aj za teplo od susedov

Teplo je pre niektorých majiteľov bytov každú zimu veľkým problémom. Ak kúria viac, aby sa v interiéri cítili počas zimy príjemne, často vykurujú aj byty tých, ktorí kúria menej. Vo... celý článok