Kedy a za akých podmienok možno vrátiť tovar z e-shopu

Roland Regely | rubrika: Článok | 29. 11. 2017
Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy pri kúpe tovaru cez e-shop takmer vo väčšine prípadov.
Kedy a za akých podmienok možno vrátiť tovar z e-shopu

Zdroj: Shutterstock

Ak je zakúpený výrobok chybný alebo jeho vzhľad a funkčnosť nezodpovedajú opisu, podľa právnych predpisov EÚ vám ho obchodník musí opraviť, nahradiť, znížiť jeho cenu alebo vám vrátiť peniaze.

Vrátenie do 14 dní bez udania dôvodu

Ak ste si kúpili tovar alebo službu online alebo mimo obchodu (prostredníctvom telefónu, zásielkového predaja, podomového predajcu), takisto máte právo zrušiť svoju objednávku a tovar vrátiť do 14 dní z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Kedy začne platiť lehota 14 dní

Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. To znamená, že odovzdanie tovaru dopravcovi (na pošte alebo kuriérovi) zo strany e-shopu nie je možné považovať za prevzatie tovaru.

Ak si zákazník objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto produkty mu e-shop doručí po častiach, potom sa tovar považuje za prevzatý až v okamihu, keď zákazník prevezme posledný dodaný tovar.

Internetový predajca musí zákazníkoví poskytnúť informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy ešte pred nákupom. Zaujímavosť je, že ak si túto povinnosť e-shop splní až dodatočne (najneskôr však do 12 mesiacov od doručenia tovaru), tak zákazníkovi sa lehota na odstúpenie od zmluvy predlžuje, resp. začne plynúť až po splnení si tejto povinnosti.

Čo musí e-shop poskytnúť pred kúpou produktu

Aby zákazník mohol využiť len 14 dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy, e-shop mu je povinný poskytnúť tieto povinné informácie ešte pred nákupom:

 • informácia o jeho práve na odstúpenie od zmluvy,
 • podmienky odstúpenia od zmluvy,
 • lehota na odstúpenie od zmluvy,
 • postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
 • formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • vymenovanie prípadov, kedy nemôže odstúpiť od zmluvy.

Stačí, ak budú tieto informácie uvedené v obchodných podmienkach, ktoré musia byť zákazníkovi prístupné ešte pred samotným nákupom.

Kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť vám tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku
 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia, potraviny a pod.),
 • rozbalené CD, DVD, počítačové hry
 • letenky a lístky na vlak, vstupenky na koncert a hotelové rezervácie na konkrétne dátumy,
 • noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale),
 • tzv. digitálny download(napríklad ebooky)
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho
 • poskytnutie služby
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

Kto hradí poštovné pri vrátení tovaru do 14 dní

Predajca musí okrem kúpnej ceny vrátiť aj bežné poštovné za doručenie tovaru spotrebiteľovi. Náklady na zaslanie tovaru naspäť predajcovi však platí kupujúci.

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce