Jeden chýbajúci doklad vás môže pripraviť o dôchodok

Ivana Sladkovská | rubrika: Článok | 25. 6. 2024
Narodili ste sa po roku 1963? Potom by ste mali vedieť, že jedno chýbajúce tlačivo vás môže pripraviť o celý dôchodok. Do roku 2003 sa roky štúdia rátali do dôchodku ako odpracované roky. Ako získať potvrdenie o ukončení školy a aké ďalšie doklady budete potrebovať pri odchode do dôchodku?
Jeden chýbajúci doklad vás môže pripraviť o dôchodok

Zdroj: Archív Canva

Jedno chýbajúce tlačivo vás môže pripraviť o celý dôchodok. Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete tlačivo potvrdzujúce ukončenie školy. Upozorňuje na to denník Pravda.

Do roku 2003 sa totiž do dôchodku rátali roky štúdia, akoby to boli odpracované roky. Dokonca do roku 2000 sa započítaval aj čas strávený na úrade práce. Ak však človek poberal dávku, tak sa mu rátajú aj roky 2001, 2002 a 2003. Rok 2004 sa už nepočíta.

Ako získať tlačivo o ukončení školy

O uznaní dokladu o vzdelaní, ako je vysvedčenie o maturitnej skúške, záverečnej skúške alebo vysvedčenie s doložkou, vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom štáte, rozhoduje Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v sídle kraja, kde má žiadateľ trvalé bydlisko alebo kde sa nachádza vysoká škola uchádzača. Žiadosť sa posiela na príslušný RÚŠS, okresný úrad, odbor školstva, nie na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ uvedie údaje o požadovanom dokumente, účel jeho využitia a vyhlásenie, či je pôvodcom dokumentu.

Potvrdenia o návšteve školy, kópie maturitných vysvedčení, záverečných učňovských skúškach a potvrdenia o ukončení povinnej školskej dochádzky sú uložené v štátnych archívoch. Tieto dokumenty sú potrebné pri odchode do dôchodku a vyhotovujú sa z archívnych fondov základných a stredných škôl za daný okres. Vydávajú tiež potvrdenia o odpracovanej dobe, ktoré sa nachádzajú v osobných spisoch a mzdových listoch podnikov a firiem.

Čo potrebujete na vybavenie starobného dôchodku

Sociálna poisťovňa radí, aby si žiadatelia vopred pripravili a doplnili doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania a tiež si pripravili ďalšie doklady, ktoré budú potrebné na predloženie v pobočke Sociálnej poisťovne pri spísaní žiadosti o starobný dôchodok:

 • Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo)
 • Poistenci spravidla narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky
 • Vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby (u mužov)
 • Rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa)
 • Potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, ak ide o obdobie pred 1. januárom 2001 a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak ide o obdobie po 31. decembri 2000 do 31. decembra 2003
 • Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003
 • Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení
 • Môžu byť potrebné aj ďalšie doklady podľa toho, čo ešte vo vašom prípade treba preukázať – poradí vám zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne
 • Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny a potvrdenie príslušnej inštitúcie o dobách poistenia získaných v cudzine, ak žiadateľ získal doby poistenia v cudzine
 • Pre zasielanie dôchodku na účet v banke si prineste vyplnený a bankou potvrdený formulár

Ivana Sladkovská

Autor článku Ivana Sladkovská

Šéfredaktorka portálu Peniaze.sk. Venuje sa najmä servisným ekonomickým témam štátnych dávok, dôchodkov a sociálnych výhod. Ďalšie články autora.

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ako budú vyzerať trináste dôchodky v praxi? Zákon už podpísal prezident, o rok môže byť všetko inak

4. 7. 2024 | Ivana Sladkovská

Ako budú vyzerať trináste dôchodky v praxi? Zákon už podpísal prezident, o rok môže byť všetko inak

Prezident Peter Pellegrini podpísal zmenu, ktorá určuje, že maximálna výška trinásteho dôchodku bude na Slovensku 606,30 eur. Menej peňazí oproti pôvodnej legislatíve teda dostanú predčasní... celý článok

Nečakaná zmena v trinástych dôchodkoch. Jedna skupina seniorov dostane menej

21. 6. 2024 | Redakcia

Nečakaná zmena v trinástych dôchodkoch. Jedna skupina seniorov dostane menej

Nová legislatíva prináša zmenu v trinástych dôchodkoch, ktorá zjednocuje výšku 13. dôchodku pre predčasných a riadnych starobných dôchodcov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny... celý článok

Nelogické trináste dôchodky, krúti hlavou odborník. 606 eur dostane každý

20. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Nelogické trináste dôchodky, krúti hlavou odborník. 606 eur dostane každý

Trinásty dôchodok vo výške 606 eur dostane každý starobný dôchodca bez ohľadu na to, aký dôchodok mu bol priznaný. Dostanú ho aj ľudia, ktorí nepracovali.

Analytici: 13. dôchodok je plytvanie miliónmi. Slovenskí dôchodcovia sú na tom veľakrát lepšie ako pracujúci

11. 6. 2024 | Redakcia

Analytici: 13. dôchodok je plytvanie miliónmi. Slovenskí dôchodcovia sú na tom veľakrát lepšie ako pracujúci

Štát by podľa analytikov INESS mohol ušetriť desiatky miliónov eur. 13. dôchodok totiž tento rok dôstanú aj dôchodcovia ktorí ho vôbec nepotrebujú. Ich príjmy sú často vyššie, než príjmy... celý článok

Do parlamentu mieri návrh, ktorý by kompletne zmenil 13. dôchodky

10. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Do parlamentu mieri návrh, ktorý by kompletne zmenil 13. dôchodky

Opoziční poslanci z klubov Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia navrhujú, aby 13. dôchodok dosiahol výšku priemerného starobného dôchodku, čo by znamenalo výrazné zvýšenie oproti súčasnému... celý článok