Daňové priznanie 2022: Zoznam hlavných zmien

Redakcia | rubrika: Článok | 15. 2. 2022
Posledný deň v marci je tradičným dátumom, ktorý sa spája s podávaním daňového priznania. Aj v roku 2022 by ste mali vybaviť daňové priznanie za rok 2021 do 31. 3. 2022. S vypĺňaním daňového priznania sa spája množstvo pravidiel. V tomto článku vám prehľadne vysvetlíme, čo sa od minulého roku zmenilo.
Daňové priznanie 2022: Zoznam hlavných zmien

Zdroj: Shutterstock

Ktorý formulár použiť?

Na výber máte z dvoch formulárov. Daňové priznanie fyzickej osoby typ A (stiahnuť tu) vypĺňate v prípade, že vaše príjmy pochádzajú len zo zamestnania, teda závislej činnosti. Toto tlačivo má 6 strán. Ak ste v kalendárnom roku 2021 zarábali peniaze aj inak než v zamestnaní, budete potrebovať 13-stranové tlačivo Daňové priznanie fyzickej osoby typ B (stiahnuť tu). Pod slovom „inak“ si v tomto prípade môžete predstaviť:

 • podnikanie,
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • prenájom nehnuteľnosti,
 • predaj umeleckého diela,
 • príjmy z kapitálového majetku,
 • iný príjem (nepeňažná výhra, predaj nehnuteľnosti…),
 • kombináciu vyššie uvedených možností.

Povinnosť podania daňového priznania

Hranica, ktorá rozhoduje o vzniku povinnosti podať daňové priznanie za rok 2021, je nastavená na 2 255,72 €. Do tohto súčtu sa zarátavajú zdaniteľné príjmy. Ide teda o každý príjem, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov. Ak ste za kalendárny rok 2021 zarobili 2 255,73 € alebo viac, vzniká vám povinnosť zaplatiť daň z vašich príjmov.

Daňové zvýhodnenia

Pokiaľ ste na základe vašich príjmov zistili, že daň musíte platiť, prichádza rad na uplatňovanie daňových zvýhodnení.

Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka

Pri uplatňovaní NČZD na daňovníka sa rozlišujú dve časti vášho príjmu. Prvá by sa dala opísať ako aktívne vykonávaná práca. Ide napríklad o podnikanie alebo zamestnanie. Na takto zarobené peniaze si viete uplatniť NČZD.

Opakom aktívne vykonávanej práce je z hľadiska základu dane pasívny príjem. Pod ním si môžete predstaviť financie, ktoré zarobíte z prenájmu či predaja nehnuteľnosti, alebo nepeňažnú výhru. V tomto prípade nemáte nárok na uplatnenie zvýhodnenia. Pri výpočte NČZD sa preto pasívne príjmy neberú do úvahy.

Ako zistíte výšku NČZD vo vašom prípade? Držte sa týchto dvoch bodov:

 1. Základ dane je rovný alebo nižší ako 19 936,22 € – NČZD je rovná 4 511,43 €.
 2. Základ dane je vyšší ako 19 936,22 € – NČZD vypočítate podľa vzorca: 9 495,49 € - (základ dane * 0,25). Pokiaľ je výsledné číslo menšie ako 0, NČZD je rovná 0 €.

NČZD na manželku alebo manžela

Predtým, než začnete počítať výšku NČZD na manželku/manžela, treba sa zamyslieť, či bola splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

NČZD na manželku/manžela si môžete uplatniť aj na konkrétne mesiace v roku. V takom prípade sa spočítajú mesiace, pre ktoré platí, že k prvému dňu mesiaca platila niektorá z podmienok. Počet mesiacov sa vynásobí 1/12 z NČZD na na manželku/manžela a výsledná suma sa môže odčítať od základu dane.

Pri uplatňovaní NČZD na manželku/manžela sa rozlišujú dve situácie podľa základu dane daňovníka. Ak základ dane neprekročí 37 981,94 €, NČZD sa vypočíta podľa vzorca: 4 124,74 € - (vlastný príjem manželky/manžela). Opäť platí, že pokiaľ je výsledné číslo menšie ako 0, NČZD je rovná 0 €.

Ak sa však základ dane dostane nad hranicu 37 981,94 €, výpočet sa líši podľa toho, či manželka/manžel mal vlastný príjem:

 • rozdiel medzi sumou 13 620,22 € a 1/4 základu dane daňovníka, ak manželka/manžel nemal žiadny vlastný príjem. Ak je výsledné číslo menšie ako 0, NČZD je rovná 0 €.
 • rozdiel medzi sumou 13 620,22 € a 1/4 základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky/manžela. Ak je výsledné číslo menšie ako 0, NČZD je rovná 0 €.

Daňový bonus na dieťa

Na dieťa, ktoré živíte, si môžete uplatniť daňové zvýhodnenie, ak ste dosiahli príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške viac ako 3 738 €. Výška daňového bonusu sa určuje podľa týchto podmienok:

 • dieťa do 6 rokov – 46,44 €,
 • dieťa nad 6 rokov – 23,22 €, mesačne za január – jún,
 • dieťa vo veku 6 – 15 rokov – 39,47 €, mesačne za júl – december
 • dieťa nad 15 rokov – 23,22 €, mesačne za júl – december.

Pokiaľ máte dieťa vo veku od 6 – 15 rokov, môžete si vybrať medzi:

 • daňovým bonusom 39,47 €,
 • dotáciou na stravovanie dieťaťa.

Zníženie dane o príspevky na DDS

V prípade tohto zvýhodnenia sa opäť berie do úvahy iba základ dane z príjmov z aktívne vykonávanej práce. Maximálna suma, o ktorú si môžete znížiť základ dane z dôvodu príspevkov na DDS, je 180 €. Treba však myslieť na to, že tieto príspevky musíte vedieť preukázať.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Ak máte 18 – 35 rokov a hypotéku na tuzemský dom alebo byt určený na bývanie uzatvorenú po 1. 1. 2018, máte nárok na daňové zvýhodnenie. Výpočet je jednoduchý – ide o polovicu z celej sumy úrokov v roku 2021. Horná hranica je však nastavená na 400 €. Treba podotknúť, že tento bonus sa uplatňuje priamo na daň.

Zhrnutie

Presné čísla súvisiace s daňovým priznaním, nárokom na zvýhodnenia a ich výškou sa každoročne menia. Po prečítaní tohto článku by ste však mali mať jasno v tom, akých pravidiel sa treba držať pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2021.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce