odberatelia

Slovenské firmy neveria, že sa ich zákazníci zlepšia v platení faktúr (prieskum)

Článok | Roland Regely | 30. 8. 2018

+5

Každá štvrtá platba prichádza neskoro, prípadne nie je zaplatená vôbec. Prieskumy ukazujú, že trend sa nemení.

Manažment pohľadávok a záväzkov uľahčí sledovať platobnú disciplínu firiem

Článok | Martina Mošková | 1. 10. 2010

0

Na strane odberateľov dochádza k platobnej neschopnosti v dôsledku čoho odberatelia často neplatia za produkty a služby, ktoré im už boli dodané. Na strane dodávateľov je citeľná snaha docieliť vychovávanie svojich dlžníkov k platobnej disciplíne.

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky