nárok na sirotský dôchodok

Kto a kedy má nárok na sirotský dôchodok?

Článok | Roland Regely | 27. 9. 2018

+5

Sirotský dôchodok patrí medzi tzv. pozostalostné dôchodky. Má naň nárok nezaopatrené dieťa po svojom zosnulom rodičovi alebo osvojiteľovi. Ako ho vybaviť?

Priemerná výška sirotského dôchodku bola v júli takmer 130 eur

Článok | Lenka Šenkýřová | 20. 8. 2013

+2

Sociálna poisťovňa vyplatila v siedmom mesiaci celkovo 25 486 sirotských dôchodkov. Ich priemerná výška bola 128,80 eur.