Odborný pracovník pre oblasť zamestnania v NP TSP II. -MI,TV

Miesto výkonu práce:

Trebišov
Michalovce

Spoločnosť

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Základná zložka mzdy (v hrubom):

1450 € za mesiac

Dátum nástupu

01.01.2023

Dátum pridania ponuky

22. 11. 2022

Dátum poslednej aktualizácie

22. 11. 2022

Pracovný a mimopracovný pomer

pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 10

Pracovná oblasť

Štátna správa
Samospráva
Sociálne služby

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Odborný pracovník pre oblasť zamestnania v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.) - okres Michalovce, Trebišov

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Odborný pracovník pre zamestnanie (aj ako „OP“) bude zamestnancom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR). V rámci implementácie NP TSP II bude pôsobiť v okresoch Michalovce, Trebišov a prípadne v okolitých obciach. Z formálneho hľadiska ide o prácu z domu, avšak hlavný výkon činnosti bude realizovaný v teréne, v zapojených obciach v rámci pracovných ciest.

V rámci implementácie NP TSP II sa okrem tradičnej podpory výkonu terénnej sociálnej a terénnej práce realizuje aj podpora pre odborné činnosti nadväzujúce na terénnu sociálnu prácu. Odborný pracovník realizuje aktivity s osobami z cieľovej skupiny (predovšetkým osoby z MRK a ľudia bez domova) a to najmä v teréne v rámci do NP TSP II zapojených obcí v príslušnom regióne. Odborný pracovník úzko spolupracuje s terénnym sociálnym pracovníkom (aj ako „TSP“) a terénnym pracovníkom (aj ako „TP“) v týchto obciach v regióne a je v kontakte s príslušným regionálnym koordinátorom (aj ako „RK“), ktorý obsahovo koordinuje jeho činnosť. S ostatnými odbornými pracovníkmi v NP TSP II konzultuje odborné témy. Väčšinu svojho pracovného výkonu odborný pracovník realizuje v rámci svojich pracovných ciest po zapojených obciach v regióne, čo vyžaduje pravidelné cestovanie a potrebu mobility.

Orientačný popis pracovných činností odborného pracovníka:
Uvádzaný popis pracovných činností je orientačný. Za základný predpoklad dosahovania úspechov odborného pracovníka sa považuje intenzívnejšia komunikácia a spolupráca s TSP a TP (zamestnanci miest, obcí resp. MVO) v príslušných lokalitách. Ďalšími dôležitými partnermi pri výkone práce sú zamestnanci na pozícii RK a ostatní OP v NP.

Oblasť zamestnania:
• aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb v spolupráci s TSP, TP s cieľom zamestnania sa, udržania zamestnania, resp. zvýšenia šancí na trhu práce;
• činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov v oblasti zamestnania sa v lokalite, regióne;
• sociálna analýza celkovej situácie človeka a tvorba individuálnych krokov rozvoja sociálnych zručností a kompetencií v súvislosti so zamestnaním sa;
• zmocňovanie a motivácia človeka v súvislosti so získaním a udržaním zamestnania, resp. zvyšovania kvalifikácie;
• aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych zamestnávateľov, napr. aj dostupnosť sociálnych podnikov a ich priebežné informovanie, motivovanie v prospech zamestnávania osôb z MRK, ľudí bez domova;
• komunikácia so zamestnávateľom s cieľom uľahčenia procesu nástupu do práce, podpora klienta na pracovisku po dohode so zamestnávateľom, koučing na pracovisku;, pravidelná konzultácia so zamestnávateľmi v súvislosti s prevenciou predčasného odchodu zo zamestnania;
• individuálne konzultácie zamestnaných osôb v ich prirodzenom prostredí, resp. pomoc pri riešení aktuálnych problémov na pracovisku;
• spolupráca so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami v lokalite, regióne, napr. aj s regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky, sieťovanie, príp. vytváranie ďalších partnerstiev v prospech vytvárania a udržania pracovných miest, rozvoja vzdelávacích a iných možností pre ľudí z MRK, ľudí bez domova;
• vzdelávacie aktivity individuálnou a skupinovou formou pre zamestnávateľov s cieľom scitlivovania aktérov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia a zefektívnenie vzájomnej komunikácie;
• technicko – administratívne úkony v rámci evidencie práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj odborných kompetencií, výkon iných činnosti v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP TSP II.
Predpokladá sa pravidelný priebežný osobný kontakt s regionálnym koordinátorom, ktorý pôsobí v príslušnom regióne.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Zdroj ponuky: istp.sk

Ďalšie ponuky práce

Fyzioterapeut

Spoločnosť: HARMONIA – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Lokalita: Michalovce

Aktualizované: 29. 11. 2022

Upratovačka v zariadení pre seniorov

Spoločnosť: Minerva n.o.

Lokalita: Michalovce

Aktualizované: 29. 11. 2022

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva - TV

Spoločnosť: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Lokalita: Trebišov

Aktualizované: 28. 11. 2022

Opatrovateľ/ka v zariadení pre seniorov

Spoločnosť: Minerva n.o.

Lokalita: Michalovce

Aktualizované: 28. 11. 2022

Učtovník

Spoločnosť: Základná škola s materskou školou, Bracovce 26

Lokalita: Michalovce

Aktualizované: 25. 11. 2022

Vedúci úseku Služby včasnej intervencie / Špeciálny pedagóg

Spoločnosť: ANIMA - Domov sociálnych služieb

Lokalita: Michalovce

Aktualizované: 24. 11. 2022

Odborný pracovník pre oblasť financií a exekúcií v NP TSP II

Spoločnosť: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Lokalita: Trebišov, Michalovce

Aktualizované: 22. 11. 2022

Opatrovateľ detí v zariadeniach

Spoločnosť: Marián Capík

Lokalita: Michalovce

Aktualizované: 22. 11. 2022

Asistent/ka podpory zdravia- Iňačovce

Spoločnosť: Zdravé regióny

Lokalita: Michalovce

Aktualizované: 10. 11. 2022

Sestra

Spoločnosť: LIDWINA - Domov sociálnych služieb

Lokalita: Michalovce

Aktualizované: 4. 11. 2022

Súvisiace články

Výpis článkov s kľúčovým slovom minimálna mzda, mzda, mzda a zamestnanie, plat, priemerná mzda, výplata

Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? O peniaze neprídete! Od koho ich treba žiadať?

24. 11. 2022 | Barbora Magočová

Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? O peniaze neprídete! Od koho ich treba žiadať?

Hrozí vášmu zamestnávateľovi platobná neschopnosť a vy sa bojíte, že nedostanete výplatu? Obavy nie sú namieste, váš problém totiž rieši garančné poistenie. Nemusíte si ho vybavovať osobitne. Ak ste zamestnancom, s najväčšou pravdepodobnosťou sa na vás vzťahuje automaticky. Čo všetko pokrýva a ako žiadať o vyplatenie dávok z tohto poistenia?

Sumár zmien v roku 2023. Kde dostanete viac a kde viac zaplatíte?

9. 11. 2022 | Marek Mittaš

Sumár zmien v roku 2023. Kde dostanete viac a kde viac zaplatíte?

Príchod nového roka neznamená iba silvestrovské oslavy a novoročné predsavzatia. Pre oblasť finančníctva sú s ďalším kalendárnym rokom spojené mnohé zmeny, ktoré ovplyvňujú takmer všetkých pracujúcich ľudí. V tomto článku nájdete prehľad najdôležitejších hodnôt, ktoré sa budú upravovať či prepočítavať od 1. januára, ale aj neskôr v priebehu roka 2023.

Ako stúpnu platy a odvody od 1. 1. 2023

6. 10. 2022 | Redakcia

Ako stúpnu platy a odvody od 1. 1. 2023

Zamestnanci, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, si od nového roka prilepšia. Táto zmena však nebude mať vplyv iba na váš príjem, ale ovplyvní aj odvody. Ako narastie minimálna mzda od 1. 1. 2023 a čo to bude znamenať v praxi?

Čistá a hrubá mzda v roku 2023: Koľko vám príde na účet?

26. 8. 2022 | Marek Mittaš | 2 komentáre

Čistá a hrubá mzda v roku 2023: Koľko vám príde na účet?

Prvýkrát v histórii sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov dohodli na minimálnej mzde pre nasledujúci rok. Vďaka tomu nemusela byť určená percentom z priemernej mzdy spred dvoch rokov. V snahe podporiť slovenské domácnosti počas krízy došlo počas rokovaní k dohode, ktorej výsledkom je minimálna hrubá mzda 700 € na rok 2023. Čo to znamená z hľadiska odvodov, čistej mzdy alebo ceny práce z pohľadu zamestnávateľa?

Zamestnávateľ plánuje prepúšťanie: Kedy vám musí nájsť náhradnú prácu?

25. 7. 2022 | Barbora Magočová

Zamestnávateľ plánuje prepúšťanie: Kedy vám musí nájsť náhradnú prácu?

Aj v roku 2022 sa vyžaduje pri skončení pracovného pomeru splnenie tzv. ponukovej povinnosti. Jej porušenie zákon netrestá len neplatnosťou výpovede, ale (za určitých podmienok) aj nutnosťou výplaty sumy zodpovedajúcej náhrade mzdy.

Čo sa zmení v oblasti sezónneho zamestnávania od roku 2023 ?

22. 7. 2022 | Redakcia

Čo sa zmení v oblasti sezónneho zamestnávania od roku 2023 ?

Rok 2023 prinesie novinky pre sezónnych pracovníkov a ich zamestnávateľov. Zmeny sa budú týkať pracovných zmlúv a odvodových povinností. Privyrábate si sezónnymi prácami alebo ste zamestnávateľom takýchto pracovníkov? Tu je prehľad zmien, ktoré vás čakajú.

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2022. Čo sa mení a aké sú pravidlá?

7. 7. 2022 | Barbora Magočová

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2022. Čo sa mení a aké sú pravidlá?

Nie každý využíva obdobie letných prázdnin len na oddychové aktivity. Mnoho mladých si plánuje cez voľné dni aj privyrobiť. Dohodu o brigádnickej práci ale nemôže uzatvoriť každý; zákon ju povoľuje len pre určitú skupinu študentov.

8 zmien, ktoré prinesie chystaná novela Zákonníka práce

13. 6. 2022 | Barbora Magočová | 1 komentár

8 zmien, ktoré prinesie chystaná novela Zákonníka práce

Od 1. októbra 2022 by mala nadobudnúť účinnosť novela Zákonníka práce. Zamestnancom prinesie najmä výhody či uľahčenia. Zďaleka pritom nepôjde len o široko medializovanú úpravu otcovskej dovolenky.

Príplatky za nadčasy. V roku 2022 ich získa viac zamestnancov

24. 2. 2022 | Barbora Magočová

Príplatky za nadčasy. V roku 2022 ich získa viac zamestnancov

Najvyšší súd v minulom roku vydal prelomové rozhodnutie, ktoré mení podmienky vzniku nároku na mzdové zvýhodnenie za nadčasovú prácu. Po novom môže príplatok za nadčasy bez náhradného voľna získať viac zamestnancov. Možno si prilepiť máte nárok aj vy. Výška príplatku sa nemení, no treba si dobre skontrolovať pracovnú zmluvu

6 legislatívnych zmien, ktoré nás čakajú v roku 2022

21. 12. 2021 | Barbora Magočová

6 legislatívnych zmien, ktoré nás čakajú v roku 2022

Aj v novom roku nadobudnú účinnosť viaceré novelizácie právnych predpisov. Prinášame informatívny prehľad toho, na čo sa treba pripraviť a čo naopak možno využiť vo svoj prospech.

Stránka 1/20

Predchádzajúci

1

Výpočet čistej mzdy 2022

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce