Predseda Úradu pre verejné obstarávanie

Vybrané voľné pracovné miesto už bolo obsadené alebo zrušené

Miesto výkonu práce:

Bratislava

Spoločnosť

Úrad vlády Slovenskej republiky

Základná zložka mzdy (v hrubom):

3270 € za mesiac

Dátum nástupu

ihneď

Dátum pridania ponuky

21. 7. 2022

Dátum poslednej aktualizácie

22. 7. 2022

Pracovný a mimopracovný pomer

pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 60

Pracovná oblasť

Štátna správa

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Úrad vlády Slovenskej republiky týmto zverejňuje podľa § 141 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
Uchádzač musí spĺňať tieto zákonné podmienky:
• je občanom Slovenskej republiky;
• má spôsobilosť na právne úkony;
• je bezúhonný podľa § 141 ods. 5 ZVO;
• má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní;
• znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka-minimálne úroveň B2;
• je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné.
Žiadosť o účasť na verejnom vypočutí záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu obsahuje:
• doklady preukazujúce splnenie zákonných podmienok, konkrétne:
o čestné vyhlásenie o splnení podmienky občianstva Slovenskej republiky;
o čestné vyhlásenie o splnení podmienky spôsobilosti na právne úkony;
o úradne osvedčená kópia dokladu o vzdelaní;
o prehľad odbornej praxe s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu na osobu, ktorá môže vykonanie praxe potvrdiť;
o doklad preukazujúci znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka najmenej na úrovni B2 podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti) a ak takým dokladom záujemca nedisponuje, čestné vyhlásenie;
o úradne osvedčená kópia osvedčenia o oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a ak ním nedisponuje, úradne osvedčená kópiu žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky;
• údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov, konkrétne
o meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývka;
o dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia;
o štátne občianstvo;
o pohlavie;
o meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov;
• štruktúrovaný profesionálny životopis;
• projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu v rozsahu osem až 10 normostrán textu;
• zdôvodnenie kandidatúry na funkciu predsedu úradu v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané;
• e-mailovú adresu na elektronickú komunikáciu;
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v tejto výzve a v § 141 ZVO a so zverejnením dokumentov, ktoré podľa ZVO Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje na webovom sídle.
Lehota na predloženie žiadosti o účasť:
• 16. augusta 2022 do 15:00 musí byť žiadosť o účasť doručená Úradu vlády Slovenskej republiky .
Spôsob predkladania žiadosti o účasť:
• na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava;
• v jednom uzavretom a neporušenom obale s označením „Verejné vypočutie - predseda ÚVO“.
Organizačné podrobnosti o verejnom vypočutí a jeho priebehu:
• verejné vypočutie prebehne najneskôr 16. septembra 2022;
• záujemcovia budú o presnom dátume a hodine verejného vypočutia, ako aj o členoch výberovej komisie informovaní elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti, a to najmenej sedem dní vopred;
• na verejné vypočutie bude pozvaný záujemca, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti a predložil úplnú žiadosť o účasť;
• verejné vypočutie bude mať tri časti, v prvej časti bude priestor na predstavenie sa záujemcu (v trvaní do 10 min), v druhej časti záujemca predstaví víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu (v trvaní do 10 min) a v tretej časti budú záujemcovi kladené otázky;
• predpokladaný čas verejného vypočutia jedného záujemcu by nemal presiahnuť jednu hodinu;
• možnosť klásť otázky záujemcom budú mať aj členovia vlády, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcovia verejnosti;
• verejné vypočutie bude vysielané naživo;
• hodnotiacimi kritériami sú
• odborné a osobnostné predpoklady záujemcu, s váhou 70 % a
• komplexnosť a vecnosť vízie pôsobenia vo funkcii predsedu úradu, s váhou 30

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2

francúzsky - pokročilá: B1 a B2

nemecký - pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov

Zdroj ponuky: istp.sk

Ďalšie ponuky práce

Vedúci Prevádzkového odboru Mlyny - výberové konanie

Spoločnosť: Univerzita Komenského v Bratislave

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 17. 8. 2022

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie

Spoločnosť: Úrad vlády Slovenskej republiky

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 16. 8. 2022

Kontrolór- Úrad pre vybrané hospod. subjekty VK/17/2022/ÚVHS

Spoločnosť: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 15. 8. 2022

Zdravotná sestra - Detské Jasle

Spoločnosť: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 12. 8. 2022

Odborný referent špecialista

Spoločnosť: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 11. 8. 2022

Učiteľ odborných ekonomických predmetov

Spoločnosť: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 11. 8. 2022

Odborný referent špecialista

Spoločnosť: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 11. 8. 2022

Odborný referent špecialista

Spoločnosť: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 11. 8. 2022

SPRÁVCA II (VK/92/2022/DÚBA), DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA

Spoločnosť: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 10. 8. 2022

Hlavný radca

Spoločnosť: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Lokalita: Bratislava

Aktualizované: 10. 8. 2022

Súvisiace články

Výpis článkov s kľúčovým slovom minimálna mzda, mzda, mzda a zamestnanie, plat, priemerná mzda, výplata

Zamestnávateľ plánuje prepúšťanie: Kedy vám musí nájsť náhradnú prácu?

25. 7. 2022 | Barbora Magočová

Zamestnávateľ plánuje prepúšťanie: Kedy vám musí nájsť náhradnú prácu?

Aj v roku 2022 sa vyžaduje pri skončení pracovného pomeru splnenie tzv. ponukovej povinnosti. Jej porušenie zákon netrestá len neplatnosťou výpovede, ale (za určitých podmienok) aj nutnosťou výplaty sumy zodpovedajúcej náhrade mzdy.

Čo sa zmení v oblasti sezónneho zamestnávania od roku 2023 ?

22. 7. 2022 | Redakcia

Čo sa zmení v oblasti sezónneho zamestnávania od roku 2023 ?

Rok 2023 prinesie novinky pre sezónnych pracovníkov a ich zamestnávateľov. Zmeny sa budú týkať pracovných zmlúv a odvodových povinností. Privyrábate si sezónnymi prácami alebo ste zamestnávateľom takýchto pracovníkov? Tu je prehľad zmien, ktoré vás čakajú.

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2022. Čo sa mení a aké sú pravidlá?

7. 7. 2022 | Barbora Magočová

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2022. Čo sa mení a aké sú pravidlá?

Nie každý využíva obdobie letných prázdnin len na oddychové aktivity. Mnoho mladých si plánuje cez voľné dni aj privyrobiť. Dohodu o brigádnickej práci ale nemôže uzatvoriť každý; zákon ju povoľuje len pre určitú skupinu študentov.

8 zmien, ktoré prinesie chystaná novela Zákonníka práce

13. 6. 2022 | Barbora Magočová

8 zmien, ktoré prinesie chystaná novela Zákonníka práce

Od 1. októbra 2022 by mala nadobudnúť účinnosť novela Zákonníka práce. Zamestnancom prinesie najmä výhody či uľahčenia. Zďaleka pritom nepôjde len o široko medializovanú úpravu otcovskej dovolenky.

Príplatky za nadčasy. V roku 2022 ich získa viac zamestnancov

24. 2. 2022 | Barbora Magočová

Príplatky za nadčasy. V roku 2022 ich získa viac zamestnancov

Najvyšší súd v minulom roku vydal prelomové rozhodnutie, ktoré mení podmienky vzniku nároku na mzdové zvýhodnenie za nadčasovú prácu. Po novom môže príplatok za nadčasy bez náhradného voľna získať viac zamestnancov. Možno si prilepiť máte nárok aj vy. Výška príplatku sa nemení, no treba si dobre skontrolovať pracovnú zmluvu

6 legislatívnych zmien, ktoré nás čakajú v roku 2022

21. 12. 2021 | Barbora Magočová | 2 komentáre

6 legislatívnych zmien, ktoré nás čakajú v roku 2022

Aj v novom roku nadobudnú účinnosť viaceré novelizácie právnych predpisov. Prinášame informatívny prehľad toho, na čo sa treba pripraviť a čo naopak možno využiť vo svoj prospech.

Mzda či nákupy za "socíku"? Na väčšinu tovarov dnes stačí odpracovať kratší čas

17. 11. 2021 | Redakcia

Mzda či nákupy za "socíku"? Na väčšinu tovarov dnes stačí odpracovať kratší čas

Socializmus verzus súčasnosť. Čo sa v prípade obchodu, nákupov ale i cien tovarov a služieb za vyše tri desaťročia zmenilo najviac?

Platy v pracovných ponukách rastú. V ktorom odvetví ponúkajú najvyššie mzdy?

15. 11. 2021 | Redakcia

Platy v pracovných ponukách rastú. V ktorom odvetví ponúkajú najvyššie mzdy?

V treťom štvrťroku sa mzdy na Slovensku zvýšili pri vyše 300 pozíciách. Vyplýva to z veľkej analýzy platov v pracovných ponukách, ktorú vypracoval pracovný portál Profesia.sk.

Okamžitá výpoveď či vyššia mzda. Kto to môže urobiť za zamestnávateľa?

2. 11. 2021 | Barbora Magočová

Okamžitá výpoveď či vyššia mzda. Kto to môže urobiť za zamestnávateľa?

Ktoré osoby musia v mene zamestnávateľa podpísať výpoveď či okamžité skončenie pracovného pomeru? A kto s vami môže platne dohodnúť zvýšenie mzdy?

Každý občas zaplatí neskoro: akým rizikám sa omeškaním vystavujete?

14. 10. 2021 | Barbora Magočová | 1 komentár

Každý občas zaplatí neskoro: akým rizikám sa omeškaním vystavujete?

Už od 1. dňa oneskorenia s platením vzniká veriteľovi právo žiadať väčšinu sankcií spojených s úhradou po termíne, a to priamo zo zákona. O čo sa navýši dlh, ktorý nie je zaplatený včas?

Stránka 1/20

Predchádzajúci

1

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce