Ako sa menia odvody od 1. januára 2023?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 25. 10. 2022
S príchodom roku 2023 sa budú meniť rôzne podmienky súvisiace s odvodmi SZČO. O koľko sa odvody zvýšia na prelome rokov a aká bude ich minimálna výška? Odpovede na tieto otázky, ale aj súhrn ďalších informácií o odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, nájdete v článku.
Ako sa menia odvody od 1. januára 2023?

Zdroj: Shutterstock

Sociálne odvody – koho sa dotknú zmeny?

V súvislosti s platením odvodov sa ako prvá otvára otázka, či ich vlastne musíte platiť. Na odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne sa treba pozerať oddelene. Podmienky, ktoré určujú vznik povinnosti ich platenia, sa totiž líšia.

Sociálne odvody musí SZČO platiť od 1. júla aktuálneho roku v prípade, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla príjmy prekračujúce hranicu stanovenú zákonom. Konkrétne ide o 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu pre dané obdobie. Zmeny vo výške odvodov teda budú zaujímať dve skupiny SZČO:

  • Tie, ktoré za rok 2021 dosiahli príjmy vo výške aspoň 6 798 €, a tým im vznikla povinnosť platiť odvody v období od 1. júla 2022 – 30. júna. 2023.
  • Tie, ktoré za rok 2022 dosiahli príjmy vo výške aspoň 7 266 €, a tým im vznikla povinnosť platiť odvody v období od 1. júla 2023 – 30. júna 2024.

Tieto dátumy platia, ak ste podávali daňové priznanie v riadnej lehote, teda do 31. marca. V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania sa interval mení na 1. októbra – 30. septembra.

Ako sa menia hranice sociálnych odvodov?

Odvody do Sociálnej poisťovne sú ohraničené zhora aj zdola. Presné limity sú počítané podľa minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. Keďže tieto dve hodnoty sa na začiatku každého kalendárneho roku menia, 1. januára 2023 sa budú opäť prepočítavať. Kľúčovou hodnotou je priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR spred dvoch rokov. V roku 2023 sa teda budeme odrážať od sumy 1 211 € – priemernej mesačnej mzdy z roku 2021.

Z tejto hodnoty vypočítanej Štatistickým úradom SR si vieme vypočítať minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2023. Sumu 1 211 € je potrebné:

  • vydeliť 2, ak hľadáte minimálny vymeriavací základ – 1 211 € / 2 = 605,50 €,
  • vynásobiť 7, ak hľadáte maximálny vymeriavací základ – 1 211 € x 7 = 8 477 €.

Následne stačí z hraničných vymeriavacích základov zobrať 33,15 %. Tým dostanete minimálne a maximálne odvody do Sociálnej poisťovne. Konkrétne sumy pre rok 2023 budú teda nasledovné:

  • minimálne mesačné odvody – 33,15 % z 605,50 € = 200,72 €,
  • maximálne mesačné odvody – 33,15 % z 8 477 € = 2 810,12 €.

Samozrejme, ak je váš vymeriavací základ vyšší ako 605,50 € a nižší alebo rovný 8 477 €, mesačné odvody budete platiť vo výške 33,15 % z danej sumy.

Zdravotné odvody

V prípade platenia odvodov do zdravotnej poisťovne nie je potrebné rozoberať okolnosti, za ktorých táto povinnosť vzniká. Jednoducho sa riadite podľa toho, že SZČO musí platiť zdravotné odvody od prvého dňa vykonávania svojej činnosti.

Systém platenia poistného za zdravotné poistenie funguje na princípe preddavkov. SZČO teda platí stanovenú mesačnú sumu a po skončení kalendárneho roku sa vykoná konečné zúčtovanie. Podľa toho, či nastane preplatok, alebo nedoplatok, vám poisťovňa buď vráti peniaze, alebo si vypýta chýbajúcu čiastku.

Zaujíma vás, akú sumu budete mesačne posielať zdravotnej poisťovni v roku 2023? Opäť je potrebné poznať váš mesačný vymeriavací základ. V tomto prípade je však ohraničenie nastavené iba zdola. Môžu teda nastať dve situácie:

  • Váš vymeriavací základ je vyšší ako minimálny vymeriavací základ 605,50 € – zoberte zo svojho vymeriavacieho základu 14 % a dostanete sumu mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2023. Pre osoby so zdravotným postihnutím je táto sadzba nastavená na 7 %.
  • Váš vymeriavací základ nepresahuje minimálny vymeriavací základ 605,50 € – mesačne na odvodoch do zdravotnej poisťovne zaplatíte 14 % z 605,50 €, teda 84,77 € (v prípade osôb so zdravotným postihnutím 7 %, teda 42,38 € ).

Odvody do zdravotnej poisťovne nemajú horné ohraničenie na základe maximálneho vymeriavacieho základu ako pri sociálnych odvodoch.

Porovnanie minimálnych odvodov SZČO v roku 2022 a 2023

Tí, ktorí platili odvody aj v roku 2022, si asi stihli všimnúť, že od 1. januára 2023 budú platiť viac.

 

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne

Sadzba 14 %

Sadzba 7 %

2022

187,78 €

79,31 €

39,65 €

2023

200,72 €

84,77 €

42,38 €

Celková suma, ktorú väčšina SZČO mesačne zaplatí na odvodoch, bude v roku 2023 rovná 285,49 €. V roku 2022 dosahoval súčet minimálnych odvodov 267,09 €. V praxi to teda znamená, že od 1. januára 2023 si SZČO na mesačných odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne priplatia o 18,40 € viac.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+7
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

28. 8. 2023 | Barbora Magočová

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Potrebuje do obchodného registra zapísať nového konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným? Napriek tomu, že ide o pomerne bežnú zmenu, nemusí vôbec prebehnúť hladko. Na ktoré záležitosti... celý článok

Zmena sídla s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

21. 7. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Zmena sídla s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Potrebujete zmeniť sídlo vašej spoločnosti? V posledných rokoch boli do praxe zavedené viaceré novoty, ktoré vás môžu pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra prekvapiť.... celý článok

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

30. 6. 2023 | Barbora Magočová

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

Dodávate tovar alebo poskytujete služby aj iným podnikateľom? Ak je to tak, rozhodne by ste mali venovať patričnú pozornosť tomu, ako ste sa s obchodnými partnermi dohodli na cene vášho... celý článok

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

5. 5. 2023 | Barbora Magočová

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké... celý článok

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

3. 5. 2023 | Daniel Výcha

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu... celý článok