Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Eastern Europe Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť vo východnej Európe a krajinách bývalého Sovietskeho zväzu Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov emitovaných vládami vo východnej Európe alebo krajinách bývalého Sovietskeho zväzu; majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť vo východnej Európe alebo krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a, ktorých cenné papiere sa buď obchodujú na akciových trhoch považovaných za menej rozvinuté, alebo sa neobchodujú verejne na burze Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI EM Europe Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov. Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti „Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Základné údaje

ISIN

LU0078277505

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia10. 11. 1997
Aktuálna cena PL15,6900 Eur (21. 6. 2024)
Majetok fondu221 030 000 Eur (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,50 %
Poplatok za správu2,10 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita25,2 %
Najlepší mesiac44,6 %
Najhorší mesiac-49,3 %
Najlepší rok168,1 %
Najhorší rok-73,7 %

Graf Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR, ISIN LU0078277505

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,9 %
Tri mesiace8,0 %
Šesť mesiacov19,1 %
Od začiatku roka19,6 %
Rok39,1 %
Tri roky-45,8 % / -18,5 % (p.a.)
Päť rokov-35,2 % / -8,3 % (p.a.)
Od založenia38,4 %

Ročná výkonnosť

2018-21,2 %
201717,6 %
201620,4 %
20154,8 %
2014-19,5 %
2013-4,0 %
201217,4 %
2011-40,0 %
201024,9 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 8,09 %
Evropa (rozvíjející se státy) 65,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 20,19 %
Spojené kráľovstvo 6,31 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží13,07 %
Energetika7,19 %
Finanční služby55,89 %
Necyklické zboží10,16 %
Průmysl6,65 %
Služby0,83 %
Technologie3,67 %
Zdravotnictví2,53 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky