Franklin Global Aggregate Bond Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je maximalizovať celkový výnos v obozretnom riadení, a to kombináciu úrokových výnosov a zhodnocovania kapitálu. Fond sa bude usilovať o dosiahnutie tohto cieľa investovaním najmä v dlhopisových nástrojoch s pevným alebo variabilným výnosom vydaným vládami, vládnymi agentúrami alebo korporáciami po celom svete. Fond bude investovať najmä do cenných papierov s ratingom na úrovni investičného stupňa, ale investovať do 10% majetku v špekulatívnych cenných papieroch.

Základné údaje

ISIN

LU0543371081

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia29. 10. 2010
Dátum zrušenia27. 5. 2023
Aktuálna cena PL12,0900 Eur (28. 11. 2022)
Majetok fondu50 670 000 Eur (30. 11. 2018)
BenchmarkBloomberg Global Aggregate Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,95 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu1,65 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita5,6 %
Najlepší mesiac9,3 %
Najhorší mesiac-10,2 %
Najlepší rok32,0 %
Najhorší rok-10,8 %

Graf Franklin Global Aggregate Bond Fund N(acc)EUR, ISIN LU0543371081

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,4 %
Tri mesiace-4,0 %
Šesť mesiacov-1,1 %
Od začiatku roka-5,7 %
Rok-6,0 %
Dva roky-6,8 % / -3,5 % (p.a.)
Tri roky-8,3 % / -2,9 % (p.a.)
Päť rokov1,1 % / 0,2 % (p.a.)
Od založenia20,9 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy18,49 %
Ostatní13,26 %
Peníze a ekvivalenty7,65 %
Vládní dluhopisy55,23 %
Zajištěné dluhopisy5,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky