V júli 2023 sa opäť navyšoval príspevok na bývanie. Využívate ho aj vy?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 24. 7. 2023
Jeden zo spôsobov, ako štát pomáha občanom v hmotnej núdzi, je poskytnutie príspevku na bývanie. Podľa novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa od 15. júla 2023 zvýšila suma tejto dávky. Okrem toho došlo k zmenám aj v pravidlách prideľovania príspevku v závislosti od počtu členov domácnosti. Kto môže žiadať o štátnu finančnú pomoc s bývaním a ako sa výška príspevku zmenila, to sa dozviete v nasledujúcom článku.
V júli 2023 sa opäť navyšoval príspevok na bývanie. Využívate ho aj vy?

Zdroj: Shutterstock

Hmotná núdza ako základ nároku

Aby sme mohli hovoriť o nároku na príspevok na bývanie, musíte sa najprv nachádzať v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je definovaná zákonom ako stav, kedy príjem členov domácnosti nedosahuje sumu životného minima. Zároveň platí, že členovia domácnosti si svoj príjem nedokážu zvýšiť, resp. zabezpečiť:

 • vlastnou prácou,
 • výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku, 
 • uplatnením nárokov.

Sumy životného minima sú od júla stanovené nasledovne:

 • pre jednu plnoletú fyzickú osobu – 268,88 € mesačne,
 • pre ďalšiu posudzovanú plnoletú fyzickú osobu – 187,57 € mesačne,
 • pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa – 122,77 € mesačne.

Na základe týchto hodnôt si môžete vypočítať životné minimum pre vašu domácnosť podľa toho, s kým žijete.

Kedy má význam žiadať o príspevok na bývanie?

O príspevok na bývanie môže požiadať prakticky ktokoľvek. Avšak žiadosti sú posudzované individuálne a úrad práce ich v prípade nesplnenia niektorej z podmienok zamieta. Aby ste mali šancu získať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním, musíte okrem hmotnej núdze splniť aj niekoľko ďalších požiadaviek.

V prvom rade musíte mať nejaké bývanie. Aby vám mohol byť príspevok priznaný, je potrebné, aby sa nehnuteľnosť nachádzala na Slovensku. Okrem ubytovania musí byť v Slovenskej republike registrovaný aj trvalý alebo prechodný pobyt žiadateľa. V zákone sa za „bývanie“ z hľadiska uznania nároku na príspevok považuje:

 • vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo bytu,
 • vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo rodinného domu,
 • nájom bytu, rodinného domu alebo obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie,
 • zariadenie podporovaného bývania,
 • zariadenie pre seniorov,
 • domov sociálnych služieb,
 • rôzne typy krízového ubytovania – útulky, domovy na polceste, zariadenia núdzového bývania, krízové strediská,
 • bývanie v byte alebo dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti.

Ďalej je potrebné, aby ste mali riadne uhradené náklady spojené s bývaním. V procese schvaľovania žiadosti sa kontrolujú posledných 6 kalendárnych mesiacov. Aby vám úrad práce uznal nárok na príspevok na bývanie, musíte zdokladovať platenie nákladov na bývanie za toto obdobie.

Výnimkou je situácia, keď síce máte dlh na platbách za ubytovanie, ale je v procese riešenia. Nedoplatky teda nie sú prekážkou, ale v takom prípade je potrebné preukázať uznanie dlhu. Taktiež musíte k žiadosti priložiť dohodu o splátkach, aby úrad práce vedel, že svoje dlhy za bývanie aktívne riešite.

Výška príspevku na bývanie

Do 15. júla 2023 sa výška príspevku delila na dve úrovne – pre domácnosť s jedným členom (63,90 €) alebo viacerými členmi (101,90 €). Novela zákona však priniesla rozdelenie na päť úrovní podľa počtu ľudí žijúcich v domácnosti:

 • jedna osoba – 83,00 €,
 • dve osoby – 140,90 €,
 • tri osoby – 178,80 €,
 • štyri osoby – 216,70 €,
 • päť a viac osôb – 254,50 €.

Nové znenie zákona teda pre rodiny v hmotnej núdziznamená prilepšenie bez ohľadu na to, s koľkými ľuďmi žijú. Jedna osoba bude po novom dostávať o 19,10 € viac, zatiaľ čo rodinám s piatimi alebo viacerými členmi sa príspevok na bývanie zvýši o 152,60 €.

Zmeny sa neprejavia hneď

Účinnosť novely zákona začala 15. júla 2023. Oficiálne by teda dávka mala byť vyplácaná v novej výške už od augusta. Avšak je možné, že niektorí poberatelia príspevku na bývanie si budú musieť počkať o mesiac dlhšie.

Do systému vyplácania príspevkov je potrebné zaradiť pomerne komplexné zmeny vyplývajúce z novely zákona. Ministerstvo práce preto vykonáva rozsiahle úpravy, ktoré zabezpečia uvedenie nových zákonov do praxe. „Preto sa v ojedinelých prípadoch môže stať, že niektorým poberateľom bude príspevok na bývanie vyplácaný v novej výške až od septembra,“ upozornilo ústredie práce.

Je teda možné, že v auguste ešte dostanete príspevok v pôvodnej výške. V septembri vám ale bude vyplatená dávka v celej výške podľa nového znenia zákona. K nej sa jednorazovo pripočíta rozdiel medzi pôvodnou a novou sumou dávky, čím sa vyrovná nedoplatok z augusta. V konečnom dôsledku teda nebude žiaden poberateľ ukrátený, iba sa rozdiely vyrovnajú o mesiac neskôr.

Ako požiadať o príspevok na bývanie

Ak si myslíte, že máte nárok na príspevok od štátu na náklady súvisiace s bývaním, musíte osobne podať žiadosť. Podľa miesta vášho trvalého bydliska navštívte úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tlačivo žiadosti si nemusíte nosiť, dostanete ho priamo na úrade. Aby mohla byť vaša žiadosť schválená, je potrebné priniesť potvrdenia o platbách za bývanie počas posledných 6 mesiacov, resp. o uznaní dlhu a dohode o splátkach.

Anketa

Využívate príspevok na bývanie?

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Investujete do opráv cudzej nehnuteľnosti? Čo žiadať od jej vlastníka?

11. 4. 2023 | Barbora Magočová

Investujete do opráv cudzej nehnuteľnosti? Čo žiadať od jej vlastníka?

Financovanie rekonštrukcie bytu alebo domu inej osoby nie je vôbec neobvyklé. Do cudzej nehnuteľnosti často investujú partneri v snahe vybudovať spoločné zázemie či potomkovia, ktorým... celý článok

Je po vlaňajších zmenách naozaj ťažšie získať hypotéku? Pozrite si, ako na to

23. 6. 2021 | Redakcia

Je po vlaňajších zmenách naozaj ťažšie získať hypotéku? Pozrite si, ako na to

Úrokové sadzby hypoték sú na historických minimách a záujem ľudí o kúpu vlastného bývania je preto v posledných rokoch rekordný. Výsledkom je výrazný nárast zadlženia domácností. Od... celý článok

List vlastníctva vybavíte aj na pošte, k nahliadnutiu postačí online kataster

10. 6. 2021 | Roland Regely

List vlastníctva vybavíte aj na pošte, k nahliadnutiu postačí online kataster

Ak chcete nahliadnuť do listu vlastníctva, postačí vám online kataster. Ak ho potrebujete pre právne účely, čaká vás návšteva pošty alebo obecného úradu.

Staviate dom? Týmto 6 veciam by ste sa mali vyhnúť

3. 11. 2020 | Redakcia

Staviate dom? Týmto 6 veciam by ste sa mali vyhnúť

Staviate dom svojpomocne, so skupinou murárov či vám celý dom vyrieši jedna firma? Ako dom financovať, projektovať a prizrieť si vašu mnohokrát životnú investíciu?

Hypotéka v čase korona-krízy: ako banky schvaľujú žiadosti počas pandémie?

28. 7. 2020 | Roland Regely

Hypotéka v čase korona-krízy: ako banky schvaľujú žiadosti počas pandémie?

Banky zareagovali na koronakrízu pomerne rýchlo. Nielen odkladom splátok úverov, ale aj sprísnením podmienok ich poskytovania.