Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a viazaných na mieru inflácie v eurozóne a finančných derivátových nástrojov tohto typu aktív. Fond môže používať finančné derivátové nástroje na termínovaných trhoch regulovaných v Európe alebo v zahraničí na zabezpečenie a/alebo vystavenie portfólia rizikám dlhopisov a na dosiahnutie investičného cieľa. Fond je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0190304583

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia20. 4. 2004
Aktuálna cena PL146,14 Eur (4. 7. 2022)
Majetok fondu244 827 478 Eur (29. 12. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,13 %
Poplatok za správu0,75 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita6,5 %
Najlepší mesiac1 284,5 %
Najhorší mesiac-92,8 %
Najlepší rok1 268,3 %
Najhorší rok-93,0 %

Graf Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR, ISIN LU0190304583

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,6 %
Tri mesiace-7,2 %
Šesť mesiacov-5,6 %
Od začiatku roka-5,5 %
Rok-2,2 %
Dva roky4,1 % / 2,0 % (p.a.)
Tri roky1,8 % / 0,6 % (p.a.)
Päť rokov6,3 % / 1,2 % (p.a.)
Od založenia46,1 %

Ročná výkonnosť

2018-2,4 %
20170,6 %
20162,8 %
20151,4 %
20148,2 %
2013-3,2 %
201210,4 %
2011-3,2 %
2010-1,8 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy0,33 %
Ostatní0,65 %
Peníze a ekvivalenty12,24 %
Vládní dluhopisy86,78 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce