Franklin High Yield Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin High Yield Fund („fond“) je generovať vysoký príjem a druhotne zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) emitovaných spoločnosťami, a to najmä so sídlom v USA. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: iných typov cenných papierov vrátane majetkových cenných papierov a vládnych dlhových obligácií; derivátov na účely zabezpečenia a investovania; cenných papierov v stave defaultu (obmedzené na 10 % aktív). Investičný tím riadi riziká prostredníctvom úverových analýz emitentov cenných papierov, ktoré zahŕňajú podrobné preskúmanie jednotlivých spoločností a špecifických odvetví. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je ICE BofA US High Yield Constrained Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0131126228

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia2. 7. 2001
Aktuálna cena PL22,3400 USD (14. 6. 2024)
Majetok fondu1 820 000 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,51 %
Poplatok za správu1,20 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita9,7 %
Najlepší mesiac18,6 %
Najhorší mesiac-21,7 %
Najlepší rok56,9 %
Najhorší rok-33,7 %

Graf Franklin High Yield Fund A(acc)USD, ISIN LU0131126228

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,9 %
Tri mesiace1,6 %
Šesť mesiacov4,0 %
Od začiatku roka2,9 %
Rok10,5 %
Dva roky18,3 % / 8,8 % (p.a.)
Tri roky5,0 % / 1,6 % (p.a.)
Päť rokov19,1 % / 3,6 % (p.a.)
Od založenia193,2 %

Ročná výkonnosť

2018-4,2 %
20176,1 %
201617,6 %
2015-12,1 %
2014-1,3 %
20136,5 %
201214,2 %
20113,8 %
201012,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Severná Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy96,13 %
Peníze a ekvivalenty3,87 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky