Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE C EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy

Popis

Cieľom Podfondu je prekonať Barclays Global Celkový agregovaný index referenčný ukazovateľ (zabezpečený v USD) prostredníctvom strategických a taktických pozícií, ako aj arbitráži s celej výšky úveru, úrokové sadzby a menové trhy. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív v dlhových nástrojoch vydaných alebo zaručených vládami organizácie hospodárskej spolupráce (OECD) alebo vydaných právnických osôb alebo finančných nástrojov, ktorých hodnota a platby sú odvodené z konkrétneho \ t Kôš podkladových aktív ("" cenné papiere na základe majetku "" a "hypotekárnych záložných listov"), ktoré sú zaručené (aktíva sú "" "" "" "") až do maximálne 40% svojich aktív. Cenné papiere, ktoré majú relatívne nízke riziko nezaplatenia ("" investičný stupeň ") predstavujú najmenej 80% majetku podfondu.

Základné údaje

ISIN

LU0557861274

MenaEUR
SprávcaAmundi Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia22. 11. 2010
Aktuálna cena PL184,87 Eur (13. 6. 2024)
Majetok fondu153 030 000 Eur (12. 6. 2024)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,05 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita7,6 %
Najlepší mesiac11,7 %
Najhorší mesiac-12,8 %
Najlepší rok44,8 %
Najhorší rok-12,1 %

Graf Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE C EUR, ISIN LU0557861274

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,7 %
Tri mesiace2,1 %
Šesť mesiacov3,0 %
Od začiatku roka3,6 %
Rok5,7 %
Dva roky3,0 % / 1,5 % (p.a.)
Tri roky9,6 % / 3,1 % (p.a.)
Päť rokov9,3 % / 1,8 % (p.a.)
Od založenia85,4 %

Ročná výkonnosť

20183,0 %
2017-7,2 %
20164,3 %
201511,8 %
201420,6 %
20130,2 %
201220,1 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Severná Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy10,48 %
Ostatní61,34 %
Peníze a ekvivalenty2,92 %
Vládní dluhopisy23,24 %
Zajištěné dluhopisy2,00 %