Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Fond sa snaží maximalizovať svoj celkový návrat, v súlade s obozretným investičným manažmentom, ktorý hľadá optimálne zhodnotenie kapitálu a bežného výnosu za rôznych trhových podmienok. Fond investuje predovšetkým v konvertibilných cenných papieroch (vrátane nízkych ratingových cenných papierov, neinvestičných stupňov a / alebo cenných papierov, ktoré sú v zlyhaní s splatnosťou) podnikov emitentov globálne. Fond môže investovať aj do cenných papierov iných ako kmeňové alebo prioritné akcie a neisté dlhové cenné papiere (vrátane nízkych ratingových cenných papierov, non-investičných tried a / alebo cenných papierov, ktoré sú zlyhané splatnosťou).

Základné údaje

ISIN

LU0727123316

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia24. 2. 2012
Dátum zrušenia27. 5. 2023
Aktuálna cena PL16,7800 Eur (28. 11. 2022)
Majetok fondu390 930 000 Eur (30. 11. 2018)
BenchmarkRefinitiv Global Focus Convertible Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,56 %
Vstupný poplatok5,75 %
Poplatok za správu1,25 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita14,6 %
Najlepší mesiac16,2 %
Najhorší mesiac-20,7 %
Najlepší rok68,0 %
Najhorší rok-23,5 %

Graf Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)EUR-H1, ISIN LU0727123316

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,6 %
Tri mesiace-1,5 %
Šesť mesiacov-3,2 %
Od začiatku roka-17,5 %
Rok-18,3 %
Dva roky-13,3 % / -6,9 % (p.a.)
Tri roky14,9 % / 4,7 % (p.a.)
Päť rokov31,2 % / 5,6 % (p.a.)
Od založenia67,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Severná Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Služby100,00 %